Forshems Stavkyrka

Arn hade druckit julöl på Arnäs i den stora varma stensalen med stockeldar och aldrig hade livet synts så gott. Vid julottan nere i Forshem kunde Arn utan blygsel visasin stolthet över vad han låtit bygga och även att han själv var avbildad i sten ovanför kyrkporten som den som skänkte Gud nycklarna till kyrkan under ett tempelriddarkors.

Forshem ståtar med en unik medeltida kyrka som är ett begrepp i Sveriges historia. Kyrkan är tillägnad den Heliga Graven i Jerusalem. Äldsta delen är långhuset från mitten av 1100-talet.

Främst är kyrkan känd för sex olika stenreliefer. Med den kristna tiden och det nya samhället kom kunskapen att bygga i nytt material: sten. Runt om i trakten uppfördes romanska stenkyrkor. Kinnekulle blev en arena för dagbrott och verkstäder.

Hit kom alla Skaraslättens kyrkbyggare för att hämta sandsten och kalk sten till
sina byggen. Med tiden har kyrkorna blivit ombyggda men kvar finns bildverken
– sten är evighet.

Tre av relieferna i Forshem skildrar passionshistorien och någon sägs vara ett självporträtt på stenmästaren själv. Men vem var han, mannen med hacka, mejsel och klubba? Vi känner inte namnet på denne skicklige bildhuggare, som var så efterfrågad i Västra Götaland och vida om kring att han också fick uppdraget som stenmästare vid domkyrkan i Skara. Vi kallar honom Forshemsmästaren eller
Skara mästaren.

Det är inte otroligt att en av bilderna föreställer kyrkans donator från borgen Aranäs, enligt romanen således en avbild av självaste Arn Magnusson.

På 1760-talet omskapades Forshems-kyrkan till en korskyrka och kring den finns en värdefull miljö med bland annat prästgården från 1790 och ett annat gästgiveri.

162 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

10 galna konspirationsteorier om månen

Är månen ett hologram? Är det det yttre skalet på ett främmande rymdskepp? Finns det en utomjordisk bas eller kanske, fanns det en nazistisk bas på månen…

Print Friendly, PDF & Email

Ouijasbrädets regler

Att följa Ouijasbrädets regler kommer att hjälpa till att hålla dig säker från trickster andar och andra demoniska andar som kan komma igenom när du kommunicerar med…

Print Friendly, PDF & Email

Crystal Photographic Experiment

Crystal Photographic Experiment är ett relativt billigt och enkelt experiment som du kan utföra själv eller i grupp. Vad som är bästa alternativet för att lyckas fotografera…

Print Friendly, PDF & Email

Få reda på vilken din skyddsängel är

Änglar och ärkeänglar är närvarande i varje religion – de är inte begränsade av religionsgränserna och överskrider skillnaderna mellan dem. Änglar anses vara könslösa, och namnen som…

Print Friendly, PDF & Email

Är Arn begravd under tornet i Forshems kyrka?

Ligger riddare Arn begravd under tornet i Forshems kyrka? Titta på radarbilden här intill. Den visar hur marken har grävts om för mycket länge sedan – som…

Print Friendly, PDF & Email

Beowulf – en hjälte från Skalunda?

Ända sedan Heinrich Schliemann 1871 upptäckte det klassiska Troja har en strid rasat om diktens förhållande till den faktiska historien. Historien om det trojanska kriget finns i…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us