En flerdimensionell verklighetsmodell

Vi får höra av andevälden att multidimensionell verklighet som är synlig från deras områden är för komplex för att beskrivas exakt i moderna termer och begrepp. Modellen är inte avsett att ge hela historien avsett att ge hela historien, inte heller hota eller ersätta alla övertygelser eller teorier som andra redan kan ha.

Dess avsikten är bara att hjälpa till att förklara hur ITC-kontakter skapas, och med vem. Det finns ett antal problem med detta paradigm, den främsta är dess oförmåga att illustrera interpellation av alla dessa olika dimensioner eller nivåer av medvetande (tanken på att de alla finns i samma sak, Plats).

Dessutom är gränserna i modellen godtyckliga; det finns många, många plan eller nivåer i varje dimensionell region som visas här. Men vidare talar andevärlden om att modellen är rimligt exakt, med tanke på begränsningarna för vårt språk.

Modellen är på engelska..

 

 

Klicka på bilden för att förstora modellen.

Urklipp ur: Contact! 96/01
23 visningar

Print Friendly, PDF & Email

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image