Förgjort foster vid Falla

På Falla egor bodde för omkring 30 år sedan en qvinna, Stina Ekström, som var misstänkt att hafva förgjordt sitt barn. Så hände det sig att kreaturen, som betade i skogen helt nära hennes stuga började att böla och skria alldeles som om de varit vilda.

Folk skyndade dit, och funno dem samlade omkring en blodfläck, men om nu detta blod var efter menniskor eller djur, derpå tänkte ingen den gången.

Sedermera byggdes då byn skiftades en bondgård på detta ställe och år 1859 hörde en dräng, som tjente der, någonting som flög och flaxade utanför stugan och klagade såsom ett spädt barn; Och detta hände ej en gång utan flera, och alltid vid midnattstider. Den har sedermera ej hörts utaf, och torde således hafva funnit ro.

Den onaturliga modern, som äfven misstänktes att hafva förgjort ett barn, hvilket anträffats i bäcken vid Elgesta, har väl nu också fått sitt straff.

Svenska sagor och sägner 5.. S. 27

80 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Prästbarnen

Det var en gång två prästbarn, som dogo. Prästfruns brudgåvor: En silverdosa och en blommig näsduk fingo dessa barn leka med, medan de levde. När de avlidit,…

Print Friendly, PDF & Email

Spökhuset på Brånarna

När hennes far Petrus Haag hade avlidit 1932 måste familjen flytta från skogvaktarbostället Hagaborg i Norra Skoga eftersom en ny skogvaktare skulle träda i tjänst. Valborg Haag…

Print Friendly, PDF & Email

Spöket i prästgården

Höstmörkret sänker sig. I en gammal prästgård hörs steg och en kvinnogestalt uppenbarar sig. Men inte i Umeå. För att få tag i prästgårdsspökerier måste vi förflytta…

Print Friendly, PDF & Email

Spökena på socker slottet

Det sägs ofta att det finns spöken på gamla herrgårdar. På Alberga gård finns det hela två av dem: Vita frun och Svarta frun. Det viskas att…

Print Friendly, PDF & Email

Servitrisen som brann inne

I korridor C på Clarion Hotel Winn i Gävle ligger rum 178 och 179. Där har gäster ofta svårt att sova. På nätterna låter det som att…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us