Dödmull

Det var år 1888. Då for bror min till Amerika. Han hade halva hemmanet, men den delen övertogs nu av far. Nu var det en ko, som bror min hade haft. Hon blev aldeles tokig och ville inte gå in i ladugården.

Vi trodde att detta berodde därpå, att hon blivit ensam, varför vi tog en annan ko och gav henne till sällskap. Men det var lika här. Hon också ville inte gå in i ladugården. Det var ett sådant spring och motande för att få in dem, och då de gick genom ladugårdsporten skalv de i hela kroppen. Detta pågick hela hösten.

På vintern tog pappa och sålde den där kon och skaffade en annan för han hade blivit uttröttad på den där kon. Men – den nya var lika besvärlig att få in. Då föll det mig in, att det kanske var någon, som ställt till med något sattyg i ladugårdsporten, eftersom alla kor var rädda att gå in där. Jag tog och sökte och fann mycket riktigt bland en hop tomflaskor en, som var fyld med svart jord och glänsande svart ”skinner”, liknande det som faller av järnet, då man smider.

Jag tog bort den där flaskan och – den kvällen gick kon in i ladugården självmant och utan att visa minsta rädsla. För säkerhets skull gick jag bort i skogen, gjorde upp eld på en sten och brände flaskan med dess innehåll, som jag hört sägas, att man skall göra. Det blev efter detta ingen svårighet få in kräken i ladugården.

Efter gamla uppgifter om sånt skulle den där flaskan innehålla dödmull från kyrkogården, och det tror jag, för vi har haft många avunds grannar, som bara velat göra oss skada.

Johan Erlander, 1915

201 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us