Den inmurade flickan

Långt tillbaka i tiden, berättar sägnen, residerade på Torpa en riddare av samma stolta ätt, som sedan urminnes tider härskat på Torpa. Han ägde två döttrar. Den äldre dottern vistades en gång en längre tid hos f ränder i Danmark. Vid sin hemkomst berättade hon att pesten utbrutit och svårt härjade i grannlandet.

Fadern, som var en hård man, blev förskräckt vid tanken på att den unga flickan kunde föra smittan med sig. Under natten begav han sig till dotterns rum, tvang henne att stiga upp och förde henne till ett avsides beläget rum. Där väntade redan fyra män med tegel och mur redskap.

Flickan tvangs att stiga in i rummet och taga plats på en stol. Framför henne ställdes ett bord med två brinnande ljus. Trots hennes böner och tårar lät den grymme fadern de fyra männen igenmura ingången till rummet, varefter alla utan ett ord avlägsnade sig.

Endast den yngre systern stannade knäböjande och under tårar framför dörren. Under fyra dagar och nätter hörde hon systerns klagorop, men på den femte dagen var allt tyst. Den igenmurade dörren i stenhuset synes än i dag.

80 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Torpa Stenhus

Byggnaden byggdes redan på 1400-talet som försvarsborg mot danskarna. Det ståtliga stenhuset är idag en av de bäst bevarade medeltidsbyggnaderna i hela landet. Med en sådan lång…

Print Friendly, PDF & Email

I Slottskapellet

Under arbetet med inredningen av nuvarande slottskapellet lär den gråa frun visat sig för en murare, som arbetade högt uppe på en murarställning. Han kände plötsligt ett…

Print Friendly, PDF & Email

Torpa Stenhus gråa fru

Likt många gamla slott har även Torpa sin »vita fru» eller har »gråa fru», som visar sig skyddande eller varnande vid viktiga tillfällen. Sägnen vet berätta att…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us