De drunknade, som sökte hem till sin kyrkogård

En af prestgårdens pigor, en rask tös, märkte, när hon en qväll varit »i kosä» och syslat »kona» och skulle gå in, att två karlar stodo vid kyrkogårdsmuren, lade armarna på densamma och sågo in på kyrkogården.

Hon trodde att det var prestens drängar, undrade hvad de hade för viktiga öfverläggningar med hvarandra och hvarför de stodo der i skumrasket och sågo in på kyrkogården. Hon beslöt att spela dem ett spratt, smög sig tyst bakom dem och fattade först den ene i benen och suttade honom öfver muren in på kyrkogården samt gaf derefter den andre likadan skjuts, hvar på [hon] i största fart skyndade in, på det drängarne ej skulle få reda på hvem som visat dem denna välvilja.

Inkommen i köket fick hon, till sin stora öfverraskning se drängarne, dem hon trodde sig nyss hafva inkastat på kyrkogården, sitta till bords och »få mat». Andra dagen upptäckes, liken af två ynglingar på kyrkogården, liggande jemte muren, just der pigan, efter hvad hon sedan omtalade, inkastat de båda karlarna. Liken igenkändes vara tvänne af socknens unge män, hvilka ett halft år förut omkommit på sjön, men hvilkas döda kroppar icke förut igenfunnits. Nu fingo de den hvilostad i hembygdens vigda jord, som det tycktes att de längtat få. A. Th. Snöbohm. D. 2/11 85.

Svenska sagor och sägner 12. s.259

84 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us