Torpa Stenhus

Byggnaden byggdes redan på 1400-talet som försvarsborg mot danskarna. Det ståtliga stenhuset är idag en av de bäst bevarade medeltidsbyggnaderna i hela landet. Med en sådan lång…

Den inmurade flickan

Långt tillbaka i tiden, berättar sägnen, residerade på Torpa en riddare av samma stolta ätt, som sedan urminnes tider härskat på Torpa. Han ägde två döttrar. Den…

I Slottskapellet

Under arbetet med inredningen av nuvarande slottskapellet lär den gråa frun visat sig för en murare, som arbetade högt uppe på en murarställning. Han kände plötsligt ett…

Torpa Stenhus gråa fru

Likt många gamla slott har även Torpa sin »vita fru» eller har »gråa fru», som visar sig skyddande eller varnande vid viktiga tillfällen. Sägnen vet berätta att…

Contact Us