Torpa Stenhus

Byggnaden byggdes redan på 1400-talet som försvarsborg mot danskarna. Det ståtliga stenhuset är idag en av de bäst bevarade medeltidsbyggnaderna i hela landet. Med en sådan lång historia är det självklart att Torpa stenhus omgärdas av berättelser från förr. Det var bland annat här som Gustav Vasa fann sin tredje hustru, Katarina Stenbock. Hon var […]