Pintorpafrun föddes genom förtal

Vad vore väl ett slott eller herresäte utan spöksägner. Sägnerna bevarar en ofta muntlig berättartradition som kommer till ytan i ett alltmer magitörstande samhälle. I en artikelserie väcker vi liv i några spökhistorier kring de sörmländska godsen. Sägnerna om Pintorpafrun på slottet Ericsberg är Sörmlands vidast spridda spöksägner. De går tillbaka till en tid när […]

Kinnekulle skatten

Jonas Wollin(1692 – 1778) var en synnerligen nitisk och skicklig borgmästare i Mariestad, men också mycket intresserad av historia och fornminnen. För att koppla av från sitt stillasittande arbete inköpte han en bondgård i Forshem och därifrån gjorde han täta utflykter upp på Kinnekulle. Där kunde han ofta ses gräva i jorden efter fornminnen och […]

Spökplatser Luleå

STADSHOTELLET Historierna från det gamla hotellet är många. Och de flesta handlar om våning fyra. En av de anställda påstår sig bland annat ha blivit iakttagen av en medelåldersman med lockigt hår, skinnjacka och blåa ögon som sedan plötsligt försvann. Flera gäster säger sig också ha hört röster och sett en man i rum 439. […]

Lappgubbens förbannelse

I byn Ljusta i Sköns socken, som ligger i Medelpad, inträffade för närmare 70 år sedan en hel del mystiska händelser, som aldrig blevo uppklarade. Platsen för dessa tilldragelser var en bondgård, som gränsade intill Ljusta Tingställe. Spökerierna blevo givetvis mycket uppmärksammade i socknen och även i vida landet, där de spredos genom positivhalarna. Säkert […]