1500 år gammal bibel bekräftar att Jesus Kristus inte korsfästes, Vatikanen i AWE upptäckte boken och den hölls hemlig. Boken innehåller evangeliet om Barnabas – en lärjunge av Kristus – som visar att Jesus inte korsfästes och inte heller var han...