Prästen Nikolaus Rungius som sedan sin död 1629 slitit ut ett flertal kistor utan att själv förmultna har gjort Kemi lands-församlings gamla kyrka världsberömd. Kistorna har förmultnat och åtminstone 1704 gjordes en ny och minst två gånger därefter. Men den gamla...