Posted in Kyrkogårdar

Akamella ödekyrkogård

Här sägs de döda göra stort oväsen över sitt missnöje med ordningen på kyrkogården. Hungersnöd och farsoter gjorde så att den blev trångbodd. Gamla lik,…

Continue Reading...
Posted in Kyrkogårdar

Mariebergs kyrkogård

Det berättas om huvudlösa skepnader, själar som tar form av skrikande fåglar med eldnäbb och ålderdomligt klädda personer på kyrkogården och upplösts. Enligt boken Spökhus…

Continue Reading...