Bysen

Den som Bysen får syn på i skogen, får synen förvrängd, så att han/hon inte kan hitta hem igen. Den som drabbas kan, genom att vända ett plagg ut och in, återfå normal syn.

I detta motsvaras Bysen av lyktgubbar och skogsrået på fastlandet. Bysen försenar också transporter och välter timmerlass. Han uppträder ofta som stubbe eller en liten grå, oansenlig gubbe, och beskylls för allt möjligt ofog.

Han är gråklädd med ibland röd stickmössa och bär på en yxa, eftersom han har som uppgift att avverka Gotlands skog, dock går det långsamt, ibland ett träd per sekel. Bysen är en mänsklig varelse som begått något brott i sin livstid och är dömd att vandra på jorden i evighet. Bysen är också skogens och naturens bevarare.

En del källor anger att Bysar är avlidna människor, som lurat till sig någon annans mark genom att flytta de råmärken som markerade gränsen mellan två ägor. Som straff får de ingen ro i graven utan döms att gå längs den orätta markgränsen och flytta de pinnar som står på fel mark.

Det sägs också att man kan höra dem gå och mumla, “Här är rätt, här är orätt” när de flyttar pinnarna som markerar gränsen. Om en människa går efter Bysen och flyttar tillbaka de orätta gränsmärkena till rätt ställe får Bysen frid. På det svenska fastlandet kallas motsvarigheten skälvrängare eller osaliga lantmätare.

87 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us