Bysen

Den som Bysen får syn på i skogen, får synen förvrängd, så att han/hon inte kan hitta hem igen. Den som drabbas kan, genom att vända ett plagg ut och in, återfå normal syn.

I detta motsvaras Bysen av lyktgubbar och skogsrået på fastlandet. Bysen försenar också transporter och välter timmerlass. Han uppträder ofta som stubbe eller en liten grå, oansenlig gubbe, och beskylls för allt möjligt ofog.

Han är gråklädd med ibland röd stickmössa och bär på en yxa, eftersom han har som uppgift att avverka Gotlands skog, dock går det långsamt, ibland ett träd per sekel. Bysen är en mänsklig varelse som begått något brott i sin livstid och är dömd att vandra på jorden i evighet. Bysen är också skogens och naturens bevarare.

En del källor anger att Bysar är avlidna människor, som lurat till sig någon annans mark genom att flytta de råmärken som markerade gränsen mellan två ägor. Som straff får de ingen ro i graven utan döms att gå längs den orätta markgränsen och flytta de pinnar som står på fel mark.

Det sägs också att man kan höra dem gå och mumla, “Här är rätt, här är orätt” när de flyttar pinnarna som markerar gränsen. Om en människa går efter Bysen och flyttar tillbaka de orätta gränsmärkena till rätt ställe får Bysen frid. På det svenska fastlandet kallas motsvarigheten skälvrängare eller osaliga lantmätare.

215 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Fallna änglar

Fallna änglar är änglar som faller från Guds nåd och straffas genom att förvisas från himlen och blir demoner. De tre versionerna av Enoks bok förknippar fallna…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gruvmoran

Gruvmoran för Sala silvergruva hade sagt, att hon hade en syster i Norrland, som var mycket rikare än hon. Systern var gruvmora för ett berg som hette…

Print Friendly, PDF & Email

Shadow People – Teorier bakom Oförklarliga Fenomen

Många spökforskare strävar konsekvent efter att få dokumentation om förekomsten av och orsaken till förekomsten av de skuggor som tycks ha ett eget liv. Spökhistorierna är genomgående…

Print Friendly, PDF & Email

Poltergeist – Troublemaking Spirits

Så vad är de illvilliga andarna som ser mycket ut som spöken i filmer och tv-program? Tja, att lägga bort det faktum att vi inte borde ta…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us