Bredhults Myrdingen

I Bredhult, i Bergs socken, höll sig en Myrding, som spökade om nätterna, så att folket aldrig kunde få någon ro. Så var det lite före jul och de hade skomakare i gården, och skomakaren satt uppe och sydde om natten. Då begynte det dundra och färdas så fasligt uppe i nattstugan, och rätt som det var kom der fram likasom ett litet barn.

»Hvarföre sitter du här? Tåcka dig till sides!» sade Myrdingen.

»Hvarföre det?» sade skomakaren.

»Jo», sade myrdingen. »Jag vill dansa.»

»Ja, så dansa då!» sade skomakaren.

Myrdingen dansade så en god kjyng, och när det var gjordt gick han sitt håll. Men rätt som det var, kom han igen.

»Får jag dansa om igen?» sade han; »men då dansar jag ut ljuset ior dig.»

»Nej», svarade skomakaren, »det får du inte. Men hvem är du, efter du dansar så här?»

»Jo,» svarade myrdingen: »jag bor under den femte tiljan vid den norra väggen i en stafvabytta, i tvång, för byttan är trång.

Vill du lofva att hjelpa upp mig, så skall jag aldrig dansa mera.» »Ja,» sade skomakaren, »så snart det blir dager, skall jag laga att du kommer åt kyrkogården.

» Ja, myrdingen försvann och när dagen blef ljus sökte skomakaren upp barnet, som låg nedmyrdt i stafvabyttan under femte tiljan vid norra väggen, och förde det till kyrkogården. Sedan dansade Bredhulta-myrding aldrig mera.

Myrdingen omtalas äfven i andra svenska landskap. Han heter i Södermanland och Dalarne Möling, i Helsingland Utböling.

173 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us