Borgbodarna spökerier

Det var borti Borgbodarna mitt för Holaforsen en höstkväll 1897. Jag var där och hälsade på en av gummorna, som var där och skötte om kreaturen. Min man och en till hade gått bort till en bäck för att meta stenbit, och gumman hade begivit sig till skogen efter kreaturen, så att jag var alldeles ensam. Det blev mörkt, och jag kände mig smått kuslig till mods, varför jag lade på en riktig tjärvedsbrasa för att få ljust inne i stugan.

Så ställde jag mig i dörren och lyssnade. Då fick jag höra folk komma gåendes nere i nipan. Stegen lät så tunga, och emellanåt stannade den där och pustade så tungt. Detta var intet verkligt, ty ingenting kom fram och det dröjde om länge, innan karlarna kom. Jag har tänkt mig till, att det kanske var ett förebud, till att jag skulle bli hämtad. Sent på kvällen kom nämligen en karl efter mig. Hans hustru låg i barnsäng.

Men eljest så har det varit mycket tal om, att det skulle vara ”ofrett” där i Borgbodarna.. Det är inte många år sedan där var så oroligt på nätterna, att den gumma, som skötte kreaturen, måste ha sin man hos sig. Fick han någon gång förhinder, måste en annan komma dit i stället. En kväll stod gubben utanför störeslet och talde med en annan karl, som kommit dit. Då fick de höra, att separatorn började gå i full fart därinne. det var en av den sorten, som drogs med rem.

Den gick så taktfast och tungt, som då man har mjölken påsläppt. ”Va, fan nu då!” tyckte den ene åt den andre. Separatorn fortfor att gå. Då sprang den ene av dem i dörren, svor till och bad dem låta separatorn vara i fred. Med ens blev det alldeles tyst och då karlarna med detsamma gick in, stod separatorn alldeles stilla. Den brukar ju eljest forsätta och gå en stund, sedan man slutat dra den.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IX_1918.

172 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Prästbarnen

Det var en gång två prästbarn, som dogo. Prästfruns brudgåvor: En silverdosa och en blommig näsduk fingo dessa barn leka med, medan de levde. När de avlidit,…

Print Friendly, PDF & Email

Förgjort foster vid Falla

På Falla egor bodde för omkring 30 år sedan en qvinna, Stina Ekström, som var misstänkt att hafva förgjordt sitt barn. Så hände det sig att kreaturen,…

Print Friendly, PDF & Email

Spökhuset på Brånarna

När hennes far Petrus Haag hade avlidit 1932 måste familjen flytta från skogvaktarbostället Hagaborg i Norra Skoga eftersom en ny skogvaktare skulle träda i tjänst. Valborg Haag…

Print Friendly, PDF & Email

Spöket i prästgården

Höstmörkret sänker sig. I en gammal prästgård hörs steg och en kvinnogestalt uppenbarar sig. Men inte i Umeå. För att få tag i prästgårdsspökerier måste vi förflytta…

Print Friendly, PDF & Email

Spökena på socker slottet

Det sägs ofta att det finns spöken på gamla herrgårdar. På Alberga gård finns det hela två av dem: Vita frun och Svarta frun. Det viskas att…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us