Borgbodarna spökerier

Det var borti Borgbodarna mitt för Holaforsen en höstkväll 1897. Jag var där och hälsade på en av gummorna, som var där och skötte om kreaturen. Min man och en till hade gått bort till en bäck för att meta stenbit, och gumman hade begivit sig till skogen efter kreaturen, så att jag var alldeles ensam. Det blev mörkt, och jag kände mig smått kuslig till mods, varför jag lade på en riktig tjärvedsbrasa för att få ljust inne i stugan.

Så ställde jag mig i dörren och lyssnade. Då fick jag höra folk komma gåendes nere i nipan. Stegen lät så tunga, och emellanåt stannade den där och pustade så tungt. Detta var intet verkligt, ty ingenting kom fram och det dröjde om länge, innan karlarna kom. Jag har tänkt mig till, att det kanske var ett förebud, till att jag skulle bli hämtad. Sent på kvällen kom nämligen en karl efter mig. Hans hustru låg i barnsäng.

Men eljest så har det varit mycket tal om, att det skulle vara ”ofrett” där i Borgbodarna.. Det är inte många år sedan där var så oroligt på nätterna, att den gumma, som skötte kreaturen, måste ha sin man hos sig. Fick han någon gång förhinder, måste en annan komma dit i stället. En kväll stod gubben utanför störeslet och talde med en annan karl, som kommit dit. Då fick de höra, att separatorn började gå i full fart därinne. det var en av den sorten, som drogs med rem.

Den gick så taktfast och tungt, som då man har mjölken påsläppt. ”Va, fan nu då!” tyckte den ene åt den andre. Separatorn fortfor att gå. Då sprang den ene av dem i dörren, svor till och bad dem låta separatorn vara i fred. Med ens blev det alldeles tyst och då karlarna med detsamma gick in, stod separatorn alldeles stilla. Den brukar ju eljest forsätta och gå en stund, sedan man slutat dra den.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IX_1918.

58 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us