Bonden och Hin håle

Ångström berättade även en sägen om en spelman som lovat bort sig åt Hin Håle, för det han fick lära sig spela bättre än någon annan spelman.

När spelmannen sedan kom hem blev han ånger över sin gärning samt slutade upp med spelningen ett tag, men Hin hördes inte utav, till slut trodde spelmannen att Hin glömt bort avtalet och började att vara ute som förr på lekstugor och bröllop. Det hade gått 12 – 13 år fram i tiden och nu var spelmannen säker på, att Hin glömt bort honom.

Men en dag när spelmannen var färdig för att gå till ett bröllop för att spela, då kom Hin Håle för att hämta sin avtalade lön. Spelmannen tog till bönboken och lyckades övertala Hin, så att de skulle spela ikapp. Hin var med om detta, för han var ju en överdängare att spela.

Spelmannen började sedan fortsatte Hin med en mera bullrande och krockig repris, i all sin nöd fortsätter spelmannen med den tredje reprisen och i all sin överlägsenhet skulle Hin göra en fjärde repris, men han hade väl mycket att tänka på, så han glömde bort sig, det blev ingen ny repris utan Hin fortsatte med den andra som han gjort förut, men då han kom till slutet på reprisen, då märkte han att han gjort fel, men så Hin Håle han var, kunde han inte komma på något nytt, utan Hin tog de tre sista takterna av spelmannens repris och lade dem till sin egen, för att den skulle bliva litet annorlunda och med det tappade Hin tävlingen, för han hade ju inte skapat något nytt i sin sista repris och Hin fick lov att finna sig i, att som många gånger förr, gå miste om sitt tilltänkta byte.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU49130

165 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us