Besvärjelser

En besvärjelse är en fras bestående av vissa ord eller satser (formler), som anses besitta en magisk kraft.Den, vilken innehar det rätta ordet, den rätta formeln för det eller det förhållandet, står därigenom i korrespondens med den makt (kraft, väsen, ande), som därvid är verksam, och äger härigenom möjlighet att befalla denne.

Senare, i den mån denna uppfattning utbildar sig genom shamanism till magi, anses besvärjaren förmå framkalla andar såväl av naturföreteelser (demoner) som av avlidna samt genom dem avvända eller påföra sjukdom och olycka eller åstadkomma annan övernaturlig verkan.

De här besvärjelserna är bra att börja med!

Förbannelse/Välsignelse
Fokusera på personens namn och uttala högt någonting i stil med:

-Du splittrade oss Sofia må du splittras i evighet eller Helen du svek ditt löfte må du aldrig komma i tid.

För att lösa upp förbannelsen är det bara att läsa förbannelsen baklänges.

Gissning
Blunda och slappna av och tänk någonting i stil med:

-Om jag vill må bäst inför denna fest hur ska jag klä mig bäst?

Känn efter inåt efter svaret.

Nedkalla varelse
Fokusera på varelsens namn som Oden eller Freja eller vad du behöver hjälp med och känn efter eller se mellan ögonen om någon kommer om en ängel kommer bör du be den om hjälp med något be den öka tydligheten eller dyl. Du kan åkalla oden för att få mer ockulta kunskaper.

Stilla åskstorm
När det inte passar med åska så kan du göra evighetstecknet (liggande 8) över himmeln och visualisera starkt att det förskjuts i tiden och eller rummet, det fungerar på ungefär samma sätt som verklighetsförvanskning.

Läkande sår
Öka kraften i dina händer och känn efter över såret känn efter vilken energi såret har och lägg motsatta energin över såret.

Dimensionsresa
Känn efter vilken frekvens den andra dimensionen har och höj din frekvens till den dimensionen.

Pengabesvärjelse
När du betalar med kort och du MÅSTE ha något kan du tänka besvärjelsen:

-Pengar öka pengar väx ge mig det mitt sinne

Detta sägs öka pengarna på kontot på något sätt antagligen fungerar det så att energierna får datorerna på banken att räkna fel.

Ekonemimagneten
-Kom pengar, kom klöver, ge mig summan jag behöver, utan någons tår på kind, mina pengar skramlar in

Enkelt resande
– Ingen kontrolit ingen kontrollant inget i grönt inget behövs.

Det här kan du använda för att resa gratis på tåget. MEN! Du måste stå upp under resans gång.

För att få folk att lyda dig

-Lyd din kung som den du är och som du bör.

Gör sedan en gest i luften som en liggande 8

Charmaren
-(personens namn) du älskar mig

Samtidigt som du uttalar besvärjelsen så visualiserar du hur ett hjärta med det namnet går in i personens hjärta.

Förbannelse
– (namn) du har gjort mig arg du förtjänar ditt straff, må du förfulas och bli hatad, må du bli försenad för alltid.

Välsignelse
– (namn) nu du gjorde mig glad, nu du glad ska bliva, ty du ska finna det du sökte, de ska dig aldrig finna.

Skyddsbesvärjelser

Låsa
-Må denna dörr förbli stängd,den som illmente vill öppna den, ska välja annan väg till ljus och lösning.

Tankemask
-Må den som på mig tonar finne det jag vill den ska finna
(lägg in vad du vill att man ska finna)

198 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

10 Mest hemsökta artefakterna i världen

Forntidens människor hade orubbliga övertygelser när det kom till häxkonst och förbannelser. Flera föremål har dykt upp under århundradena som är förbannade och farliga. Det är de, föremålen som…

Print Friendly, PDF & Email

ATT MANA UPP EN DÖD

Med en årsgammal hasselqvist göres en krets omkring grafven ,från hvilken du tager mull 3 gånger i din venstra hand .Säg så : Jag manar dig du…

Print Friendly, PDF & Email

The Hands Resist Him – Den hemsökta målningen

Denna nu ökända målning auktionerades ut anonymt på ebay 2000 och hävdade att den var hemsökt och orsakade förödelse för ägarna. I februari 2000 listade en anonym…

Print Friendly, PDF & Email

Kapten Elins förbannelse

På Hooks Herrgård sägs ‘Kapten Elin’ eller ‘vita frun’ som hon också kallas gå igen. Man kan förnimma hennes närvaro då en svag vind sveper förbi inne…

Print Friendly, PDF & Email

Den hemsökta trolltrumman

Under sina vådliga äventyr i Afrika fick Eric von Rosen tag på en mängd kulturföremål från de primitiva stammar han mötte. Många av föremålen hamnade på Rockelstad,…

Print Friendly, PDF & Email

7 Hemsökta dockor

De tidigaste hemsökta dockorna var dockor, effigies och voodooobjekt som skapades av människor för antingen religiösa eller ceremoniella ändamål. Dessa traditionella föremål förvärvades senare av olika civilisationer…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us