Beowulf – en hjälte från Skalunda?

Ända sedan Heinrich Schliemann 1871 upptäckte det klassiska Troja har en strid rasat om diktens förhållande till den faktiska historien. Historien om det trojanska kriget finns i det antika eposet Iliaden som anses ha skrivits på 700-talet f.Kr.

En del arkeologiska detaljer vittnar om bronsåldern, alltså om den tid det handlar om, ca 1200 f.Kr., men det finns ett mindre inslag av sociala förhållanden som bara kan tillhöra en senare tid då det skrevs ned eller samlades ihop från muntlig traderad diktning. Författaren till Iliaden och dess efterföljare Odysséen har alltid ansetts vara Homeros, möjligen har han haft assistans. Här börjar den västerländska litteraturens historia med ett förnämligt diktverk som i långa tider setts som det största av alla.

Men med Schliemanns upptäckt började faktiskt den moderna arkeologin. Trots att den egentligen skall stå på egna ben och inte behöva vare sig historia eller litteratur för att finna sin väg. Och trots att Schliemann själv mest var skattjägare. Det var för övrigt en annan arkeolog som upptäckte ruinplatsen på kullen Hissarlik nära Dardanellerna i Turkiet och först senare identifierades den som det antika Troja av Schliemann.

Vi har ett annat magnifikt diktverk i vår egen värld, den germanska världens förnämsta. Här är situationen annorlunda, nästan omvänd. Vi tror oss veta att eposet om Beowulf skrevs ned senast på 1000 talet e.Kr. på anglosaxiskt språk i England, men också att det bör ha funnits i någon form redan på 700-talet. Det finns direkta historiska belägg att de händelser som inte är övernaturliga ägde rum under första hälften av 500-talet.

De folk som nämns i dikten är sweon, svearna (med Swiorice) och geatas, som rent språkligt är götarna, och dene (danerna). Beowulf är kung över geatas under en period, fast hans namn bara finns i dikten.

I Västergötland har man därför gärna försökt att hitta platser i landskapet som kunde härröra från Beowulfs tid. Han var kung över geatas och begravdes i sitt eget land. En kandidat för hans grav skulle då vara Skalunda hög på Kålland.

Det stora problemet är då det, att strider i dikten mellan sweon och geatas äger rum över havet till endera landet. När Beowulf far till danakungen Hrodgar sker det också via havet. Västergötland har dessvärre under hela sin existens veterligen varit landomslutet.

Ladda ner och läs hela tidningsurklippet här 

166 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

10 galna konspirationsteorier om månen

Är månen ett hologram? Är det det yttre skalet på ett främmande rymdskepp? Finns det en utomjordisk bas eller kanske, fanns det en nazistisk bas på månen…

Print Friendly, PDF & Email

Ouijasbrädets regler

Att följa Ouijasbrädets regler kommer att hjälpa till att hålla dig säker från trickster andar och andra demoniska andar som kan komma igenom när du kommunicerar med…

Print Friendly, PDF & Email

Crystal Photographic Experiment

Crystal Photographic Experiment är ett relativt billigt och enkelt experiment som du kan utföra själv eller i grupp. Vad som är bästa alternativet för att lyckas fotografera…

Print Friendly, PDF & Email

Få reda på vilken din skyddsängel är

Änglar och ärkeänglar är närvarande i varje religion – de är inte begränsade av religionsgränserna och överskrider skillnaderna mellan dem. Änglar anses vara könslösa, och namnen som…

Print Friendly, PDF & Email

Är Arn begravd under tornet i Forshems kyrka?

Ligger riddare Arn begravd under tornet i Forshems kyrka? Titta på radarbilden här intill. Den visar hur marken har grävts om för mycket länge sedan – som…

Print Friendly, PDF & Email

Är spöken attraherad av vissa mäniskor?

För dem som har haft paranormala upplevelser vet vi att andar kan finnas runt omkring oss när som helst. Det är bara så att de flesta inte…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us