Ähpar – Barnspöken

Dessa barnspöken, om man så får säga, irra rolösa omkring. Kommer det människor i deras väg, vilja de på allt sätt giva sig tillkänna för att få någon hjälp i sin tröstlösa belägenhet.

Då de blivit mördade av sina mödrar, riktar sig deras hämndbegär mot dem, och olycklig är den mor,som råkar sitt mördade barn. Liksom dödingar i allmänhet är även ähpar utrustad med en underlig kraft.

Obarmhärtigt rycker det ut moderns bröst eller knäcker dess ryggrad, och modern får med ett livslångt lidande sona sitt brott, försåvitt hon icke genast dödas.

En ähpar uppenbarar sig vanligen i skymningen eller på natten. Ofta ser man liksom ett vitt skynke, som rör sig framför en, eller är det en ripa, som flaxar och skrattar till eller har något annat underligt läte, ej riktigt likt en vanlig ripa. Man börjar undra över förhållandet och undersöka det litet närmare. Då finner man sig plötsligt stå ansikte mot ansikte med en ähpar.

Man blir rädd och skyndar sig att sätta staven mellan sig och spöket för att skydda sig. — Eller man sitter vid elden i skogen en mörk kväll eller natt. Eldskenet lyser upp området närmast omkring, men utanför lurar mörkret ogenomträngligt och hemlighetsfullt. Då hör man ett underligt ljud, som vid närmare bestämmande kan liknas vid ett barns gråt. Det är en ähpar, vars kvarlevor finnas någonstans i närheten gömda.

Enligt de flesta sagesmän får en ähpar efter tre år röst, börjar »skrika och gråta och vill ha ett namn», såsom uttrycket lyder. Möter man en sådan, skall man därför läsa dopformuläret och giva det ett namn. Då får ähpar ro och visar sig icke mer. Åter andra säga, att man först skall giva barnet ett namn och sedan jordfästa det. Därefter är det fäst vid jorden och visar sig icke mer.

134 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Fallna änglar

Fallna änglar är änglar som faller från Guds nåd och straffas genom att förvisas från himlen och blir demoner. De tre versionerna av Enoks bok förknippar fallna…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gruvmoran

Gruvmoran för Sala silvergruva hade sagt, att hon hade en syster i Norrland, som var mycket rikare än hon. Systern var gruvmora för ett berg som hette…

Print Friendly, PDF & Email

Shadow People – Teorier bakom Oförklarliga Fenomen

Många spökforskare strävar konsekvent efter att få dokumentation om förekomsten av och orsaken till förekomsten av de skuggor som tycks ha ett eget liv. Spökhistorierna är genomgående…

Print Friendly, PDF & Email

Poltergeist – Troublemaking Spirits

Så vad är de illvilliga andarna som ser mycket ut som spöken i filmer och tv-program? Tja, att lägga bort det faktum att vi inte borde ta…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us