Barnamord och hungersnöd

Intill gamla Oskarshamnsvägen mellan Forsa och Emsfors ligger en liten hög med gran- eller tallris. Alltid färskt. Så har det varit så länge någon kan minnas. Sägnen för oss tillbaka till en tid av hungersnöd, en tid för vrede och barnamord. Rishögen ligger på den plats där barnen enligt sägnen blev dräpta.

Tre hungriga pojkar Tre pojkar i tioårsåldern hade skickats ut av sina föräldrar för att tigga mat. Det var kring jul och landet var svårt sargat av hungersnöd efter år av missväxt. Vissa hävdar att det var vid 1700-talets slut. Andra tror att det hände på 1640-talet då landet plågades av svåra missväxtår.

Enligt de två varianter av den muntliga traditionen som förlägger händelserna på 1700-talet kom pojkarna från ett torp vid Forsalid. I 1600-talsframställningen kom två av pojkarna från torpet Nybo (rivet torp vid Forsa), och den tredje från backstugan Hällan (eventuellt avses torpet Hällen som ligger nedanför berget Kevershäll).

I sin jakt på mat kom barnen till en gård där de fick en rund brödkaka av husmor. Enligt 1700-talsberättelserna fick de brödet vid Få- gelsjö eller vid Karlshammar nära Emsfors. I 1600-talsversionen utpekas Bergs gård. Mördade av husbonden På vägen hem trillade pojkarna med brödet av glädje. Enligt en av 1700-talsberättelserna mötte de då en baron. När han såg att de lekte med brödet blev han så arg att han helt sonika slog ihjäl dem, grävde ned dem och lade en rishög över.

I den andra 1700-talsversionen var det bonden från Fågelsjö som mötte barnen när han hade varit i Mönsterås och supit. Väl hemkommen fick han veta att det var hustrun som skänkt brödkakorna. Ursinnig kastade han sig upp på en häst, red ifatt pojkarna och dräpte dem; två direkt och en lite längre bort i skogen. Som straff för denna illgärning skall Fågelsjö gård sedan dess ha drabbats av två bränder.

I 1600-talsversionen var det befallningsmannen vid Berg som vredgad och drucken red ifatt pojkarna och slog ihjäl dem.

Historien förtäljer att befallningsmannen avhystes från Berg samma dag och att han drabbades av motgångar och olyckor resten av sitt liv. Barnen spökar vid Riskastet Det sägs att barnen spökar vid Riskastet. De som vet berättar att den som går förbi utan att kasta ris kan få höra barnskri. På 1960-talet passerade två damer Riskastet. Den ena började då ropa på barnen som emellertid inte visade sig. Hon blev genast sjuk och fick svårt att ta sig från platsen.

Det berättas också om två arbetskamrater på väg hem från Emsfors som fick se två lysande ögon i mörkret vid Riskastet. Det visade sig dock vara två glödande kol. Förr var det populärt att tända eld vid Riskastet och det var resterna av en sådan man hade sett.

Kan man tro på sägnen?

Kan man tro på en sägen av det här slaget? Franska mentalitetshistoriker har visat att det ibland finns en kärna av sanning bakom historier av den här karaktären. Den här berättelsen säger onekligen något om de villkor som människor levde under i det gamla bondesamhället. Det är inte heller en slump att offren är fattiga barn medan mördaren är en välbärgad man som efter sitt illdåd får sitt rättmätiga straff av högre makter som låter honom irra omkring drabbad av allehanda olyckor.

Ibland är det gärningsmannens gård som hemsöks av olyckorna och som därigenom får representera det onda. I en tid när man kanske inte kunde kritisera människor från högre stånd öppet, kunde en sägen av det här slaget utgöra ett sätt att kanalisera sin vrede. En genomgång av Mönsterås sockens dödsböcker från 1635 och framåt har dock inte frambringat någonting som ger stöd för berättelsen, låt vara att det finns luckor i källmaterialet, så några säkra slutsatser kan helt enkelt inte dras.

485 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us