ATT MANA UPP EN DÖD

Med en årsgammal hasselqvist göres en krets omkring grafven ,från hvilken du tager mull 3 gånger i din venstra hand .Säg så :

Jag manar dig du döda lekamen med din anda ,vid Kristi kors jungfru Marias börd och de heliga evangelisters och apostlars gång ,att du står upp och möter mig här på detta ställe innan tolftiden ,då jag vill fråga dig hemligen ;och du skall svara mig 3 ord ,dem jag icke uppenbara skall ;och besvär jag dig, att du ej löper utom denna krets ,ej heller till minsta hufvudhår skadar ,i heliga trefaldighetens namn och Marias börd och de heliga evangelisters och apostlars gång.

.Amen .

Skrif sedan dessa tecken omkring kretsen :

så sätt grenen i jorden och gå 2 eller 3 steg baklänges utom kretsen . När han har talat med dig löper han afvigt omkring i kretsen .Kasta då 3 gånger mull emot honom i nio kretsar så går han strax ner.

238 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

10 Mest hemsökta artefakterna i världen

Forntidens människor hade orubbliga övertygelser när det kom till häxkonst och förbannelser. Flera föremål har dykt upp under århundradena som är förbannade och farliga. Det är de, föremålen som…

Print Friendly, PDF & Email

The Hands Resist Him – Den hemsökta målningen

Denna nu ökända målning auktionerades ut anonymt på ebay 2000 och hävdade att den var hemsökt och orsakade förödelse för ägarna. I februari 2000 listade en anonym…

Print Friendly, PDF & Email

Kapten Elins förbannelse

På Hooks Herrgård sägs ‘Kapten Elin’ eller ‘vita frun’ som hon också kallas gå igen. Man kan förnimma hennes närvaro då en svag vind sveper förbi inne…

Print Friendly, PDF & Email

Den hemsökta trolltrumman

Under sina vådliga äventyr i Afrika fick Eric von Rosen tag på en mängd kulturföremål från de primitiva stammar han mötte. Många av föremålen hamnade på Rockelstad,…

Print Friendly, PDF & Email

7 Hemsökta dockor

De tidigaste hemsökta dockorna var dockor, effigies och voodooobjekt som skapades av människor för antingen religiösa eller ceremoniella ändamål. Dessa traditionella föremål förvärvades senare av olika civilisationer…

Print Friendly, PDF & Email

Besvärjelser

En besvärjelse är en fras bestående av vissa ord eller satser (formler), som anses besitta en magisk kraft.Den, vilken innehar det rätta ordet, den rätta formeln för…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us