ATT MANA UPP EN DÖD

Med en årsgammal hasselqvist göres en krets omkring grafven ,från hvilken du tager mull 3 gånger i din venstra hand .Säg så :

Jag manar dig du döda lekamen med din anda ,vid Kristi kors jungfru Marias börd och de heliga evangelisters och apostlars gång ,att du står upp och möter mig här på detta ställe innan tolftiden ,då jag vill fråga dig hemligen ;och du skall svara mig 3 ord ,dem jag icke uppenbara skall ;och besvär jag dig, att du ej löper utom denna krets ,ej heller till minsta hufvudhår skadar ,i heliga trefaldighetens namn och Marias börd och de heliga evangelisters och apostlars gång.

.Amen .

Skrif sedan dessa tecken omkring kretsen :

så sätt grenen i jorden och gå 2 eller 3 steg baklänges utom kretsen . När han har talat med dig löper han afvigt omkring i kretsen .Kasta då 3 gånger mull emot honom i nio kretsar så går han strax ner.

72 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us