Är Arn begravd under tornet i Forshems kyrka?

Ligger riddare Arn begravd under tornet i Forshems kyrka? Titta på radarbilden här intill. Den visar hur marken har grävts om för mycket länge sedan – som för att begrava en förnäm person. Platsen under tornet var den förnämsta gravplatsen i kyrkan på 1100-talet och ett sekel framåt.

I Forshems kyrka finns en bild på donatorn, en riddare av börd från 1100-talet.

”Förnäm grav”

– Det är ganska troligt att han fått en förnäm grav under tornet, säger Jan Guillou som skrivit böckerna om riddare Arn. Romanfiguren börjar bli allt mer verklig. Men hade hans kvarlevor fått plats i gropen i kyrkan?

Jan Guillou tror inte att ett barn eller ett husdjur begravdes på hedersplatsen under tornet. Det finns en annan förklaring. – Det är inte säkert att man låg raklång i kistan på den tiden, säger han. Han får medhåll av Ragnar Sigsjö som är kyrkoantikvarie och arkeolog. – Det hände att man vek ihop kroppen på den avlidne, säger han. Tekniken avslöjar Han tycker att resultatet av radarmätningarna är väldigt spännande:

– Det översta jordlagret har sjunkit in – precis som på gravar. Det syns inga ben, ingen kista och inget svärd på bilderna. Det spelar mindre roll.

– Det viktigaste är att vi ser att platsen är omgrävd, säger Ragnar Sigsjö. Dagens teknik avslöjar det som legat dolt under kyrkans golv i nära tusen år. Apparaten kallas georadar. Den registrerar allt som är annorlunda i marken. Stenar, kablar och rör, hur högt grundvattnet når. Georadarn ser också om jordlagren har flyttats om. Som när en grav grävs och sen fylls igen. Johan Nissen genomförde mätningarna av det som kan vara Arns grav.

”Det är grävt där”
Han är teknologie doktor i geofysik och säger: – Det vi ser i marken under tornet är att någon har grävt där. Den naturliga jordstrukturen är borta 50 cm neråt. Det är ett väldigt positivt resultat. En utgrävning kräver tillstånd från Riksantikvarien. – Jag tycker att det är tillräckligt intressant för att gå vidare. Oavsett om det är en grav eller inte, säger Ragnar Sigsjö.

Artikel i Aftonbladet

158 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

10 galna konspirationsteorier om månen

Är månen ett hologram? Är det det yttre skalet på ett främmande rymdskepp? Finns det en utomjordisk bas eller kanske, fanns det en nazistisk bas på månen…

Print Friendly, PDF & Email

Ouijasbrädets regler

Att följa Ouijasbrädets regler kommer att hjälpa till att hålla dig säker från trickster andar och andra demoniska andar som kan komma igenom när du kommunicerar med…

Print Friendly, PDF & Email

Crystal Photographic Experiment

Crystal Photographic Experiment är ett relativt billigt och enkelt experiment som du kan utföra själv eller i grupp. Vad som är bästa alternativet för att lyckas fotografera…

Print Friendly, PDF & Email

Få reda på vilken din skyddsängel är

Änglar och ärkeänglar är närvarande i varje religion – de är inte begränsade av religionsgränserna och överskrider skillnaderna mellan dem. Änglar anses vara könslösa, och namnen som…

Print Friendly, PDF & Email

Beowulf – en hjälte från Skalunda?

Ända sedan Heinrich Schliemann 1871 upptäckte det klassiska Troja har en strid rasat om diktens förhållande till den faktiska historien. Historien om det trojanska kriget finns i…

Print Friendly, PDF & Email

Är spöken attraherad av vissa mäniskor?

För dem som har haft paranormala upplevelser vet vi att andar kan finnas runt omkring oss när som helst. Det är bara så att de flesta inte…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us