TV kontakt med Andra Sidan

Del-1 Inledning
View More
Del - 2 Lizz Werneroth
View More
Del - 3 Spiricom
View More
Del - 4 Intrumentell Transkommunikation
View More
Del - 5 Malkhoff och Homes
View More
Del - 6 Adolf Homes
View More
  • 1
Del-1 Inledning

Del-1 Inledning, Konstantin Raudive, Friedrich Jürgenson, Claude och Ellen Thorlin

Del - 2 Lizz Werneroth

Lizz Werneroth och hennes tekniker Ebbe Johansson i Vemmenhög i Skåne

Del - 3 Spiricom

den döde ingenjören och fysikern Dr George Jeffries Mueller föra långa samtal med den William O`Neil. Radioteknikern William O`Neil tog medialt emot hur han skulle bygga en kommunikationsradio med de döda från den döde Dr George Jeffries Mueller.

Del - 4 Intrumentell Transkommunikation

gränsforskarna är Maggie och Jules Harsch-Fischbach i Luxemburg, De forskar i ITK, en mer avancerad form av EVP som de kallar elektronisk transkommunikation "ITK". Kontakten sker med både genom radio, TV, telefon, och dator.

Del - 5 Malkhoff och Homes

Sommaren 1990 började Malkhoff och Homes ett nära samarbete med paret Harsch Fischbach i Luxemburg. De använder nu en ny apparatkombination, Burtonbrygga 2.

Del - 6 Adolf Homes

kontaktförsök hemma hos Adolf Homes. Vi har ringt upp fysik prof Ernst Senkowski som undersökt både Harsch Fischbach, Malkoff och Homes. Han kan inte finna att de fuskar på något sätt .

111 visningar

Contact Us