Myling Paranormal

Stillgruvans väsen

Still GruvanSett från vårt avstånd låg vidskepelsen och vantron som en dimma över fädernas tidevarv. Överallt stötte människorna på hemlighetsfulla, ofattbara förhållanden i sin egen tillvaro och i den omgivande naturen, underliga saker som likafullt var verkliga och påtagbara. Deras tankevärld kretsade kring kända eller endast tänkta fenomen. Varslet rået, gruvjungfrun, gruvgubben, ja framförallt just gruvornas hemlighetsfulla väsen, allt detta var för dem levande realiteter. Dessa fördolda makter följde människornas göranden i kallsinnigt liknöje, beskäftig tjänstaktighet eller missunsam fientlighet. 

Read More

Gruvfrun i Dannemora Gruvan

GruvfrunI Dannemora gruvor, där malm bröts redan på 1300-talet eller ännu tidigare, härskade en gruvfru. Hon hade boskap som tog gestalt av till exempel grodor eller råttor. Det gick därför inte för sig att döda djur i gruvan för då förargade man gruvfrun som kunde ställa till ett elände för en. Men hon kunde också vara på gott humör och varna för ras eller visa på fyndigheter.

Read More

Jöns och rikedomen

sagnerDet här är berättelsen om Jöns Lindman i Harg och hans genialitet. Men också om hans vishet.På 1720-talet, några år efter rysshärjningarna,kom han som ung pojke vandrande genom nedbrända byar och på Bruksgatan i Harg träffade han dåvarande bruksherren Stenbock som tog sig tid att prata med den unge mannen.Han rådde honom att ta sig till Stockholm, utbilda sig till smed och sedan återvända.

Read More

Zombierädsla under medeltiden

ZombierädslaFynd av kvarlevor från medeltiden visar att engelsmän utsatte döda kroppar för grovt våld för att hindra de döda från att gå igen. Under utgrävningarna av den medeltida byn Wharram Percy fann arkeologer mänskliga kvarlevor med märkliga märken. Därför har de nu undersökt benen närmare. Forskare från The Historic England och University of Southhampton säger nu att märkena avslöjar att förfäderna under medeltiden var livrädda för ”levande döda”.

Read More

Vidskepelse på 1600-talet

vidskepelseDjävulstron var stark på 1600-talet. Förutom djävulen själv som man trodde smög omkring bland vanligt folk och lockade till sig själar fanns det en mängd andra onda andar, ja luften var full av dem, i varje liten vrå bodde ett övernaturligt väsen. För den tidens människor kunde vad som helst inträffa, man gick i ständig skräck för det oförutsedda, vidskepelse och trolldomsfantasier var legio.

Read More

Husrået

HusråetHusrå kallas ett mystiskt väsen som enligt folktron finns på varje gård. Det gällde för husbondfolket att stå på god fot med sina husrå. Husrået visade sig på dagtid i skepnad av en padda, vilken om den påträffades inne på gårdsplanen skulle tas med en träspade och kastas över hustaken, ut från gården. Husråen sades bo i jorden under husen, allra helst bosatte de sig under ladugården. I allmänheten var husrånen godmodiga. Emellertid var de mycket noga med att alla redskap och verktyg plockades undan efter dagens slit. Att så skett kontrollerade husrånen varje natt.

Read More

Navigering

[0] Forum

Gå till fullversion