GALLERY

Vidskepelse från Korsnäs

Posted by on 21 May 2018

in
Tidningsurklipp

Viewed 49 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

13 aug 2016 - Vad är ett UFO

Ufo
Oidentifierat flygande föremål (OFF, även UFO från engelska Unidentified flying object, elller OFO) är ett begrepp som infördes av det amerikanska flygvapnet i början av 1950-talet. Försvarsmakten insamlade, undersökte och följde upp ufo-observationer centralt från mitten av 1940-talet. I mitten av 1960-talet överfördes denna funktion till dåvarande FOA numera FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut). FOI har en "ufo-handläggare" som mottar och bearbetar inkomna observationsrapporter i nära samarbete med UFO-Sverige. Det vetenskapliga studiet av ufofenomen kallas ufologi.

Vad är ufon?
Formellt är ett ufo vilket flygande föremål som helst som inte har kunnat identifieras. Många flygande föremål är därför ufon en period, innan de kan identifieras. Enligt en rapport som amerikanska flygvapnet har publicerat har de ufon man har undersökt visat sig vara:

astronomiska fenomen: 27,6 %
luftfarkoster: 23,7 %
satelliter: 17,1 %
påhitt, fantasier: 14,2 %
otillräckliga data: 9,6 %
väderballonger: 4,1 %
under analys: 1,9 %
ännu oidentifierade fenomen: 1,8 %
Dessa 1,8 procent kommer troligen att fördelas enligt samma skala (cirka 28 procent astronomiska fenomen, etc).

Trots denna rapport och den så kallade Condon-rapporten, som är världens största vetenskapliga undersökning av ufo-observationer, där det tydligt sägs att det inte finns några tecken på att det skulle finnas några utomjordingar eller flygande tefat inblandade, vittnar varje år flera tusen människor om att de mött rymdvarelser. Sådana möten graderas i olika grader av närkontakt: där närkontakt av tredje graden utgör faktiska möten med utomjordingar.

Ufon betraktas av många som en del av modern folktro och mytologi, och ingrediens i många konspirationsteorier. En viktig händelse i teorierna om att ufon skulle vara intelligenta varelser från yttre rymden är den förmodade kraschlandningen av en utomjordisk farkost i Roswell, 1947. Enligt tidigare hemligtstämplade amerikanska dokument som offentliggjorts på senare tid rörde det sig dock om en kraschad väderballong som användes inom kärnvapenforskningen vid denna tid (därav sekretessen). Andra ufoteorier är exempelvis testflygningar med topphemliga flygplan eller något okänt naturfenomen.

Psykologen Carl G. Jung har, bland annat i "Ein moderner Mythos: Von Dingen, die am Himmel gesehen werden" ("en modern myt angående ting som synas på himmelen") 1958, lagt fram hypotesen att ufo-observationerna är manifestationer ur det kollektivt undermedvetna. Därmed förefaller Jung inte ha något större behov av att bevisa föremålens rent fysiska existens, även om han är öppen för möjligheten ser han att det inte ligger på hans bord att vare sig bevisa eller motbevisa - huvudsaken är, enligt Jung, att upplevelserna är verkliga, vare sig de har fysisk eller psykisk grund. Jung analyserar vidare ufot som symbol, för enhet, för manligt och kvinnligt, för det bortommänskliga, för ett gudomligt ingripande m.m., för att sedermera sluta i tanken på ufot som symbol för en omedveten kollektiv längtan efter enhet (tydlig i ufonas runda, samlade form).

Ufon är ett populärt ämne inom science fiction-kulturen. Till exempel handlar filmen Närkontakt av tredje graden om ufon.

Riksorganisationen UFO-Sverige har undersökt rapporter om ufofenomen sedan 1970, och ordförande sedan 2013 är Anders Berglund.

Fall i Sverige

UFO i Jakobsdal.
Den 18 maj 1946 påstod sig Gösta "Pollenkungen" Carlsson ha mött ett ufo och dess besättning i Sibirienskogen i utkanten av Ängelholm (Utvälinge). Vid platsen står idag ett monument i betong.

UFO i Håknäs
Den 23 augusti 1991 observerade en familj i Håknäs utanför Umeå ett cigarrformat föremål. De kunde höra motorljud och solen blänkte i skrovet. Säkerhetspolisen och I 20 i Umeå undersökte fallet och fann observatörerna vara "mycket bra"

Articles i « Ufo »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
88 gäster, 1 användare
 

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY
Status
Status
 

Recent

Reaper Crew