GALLERY

Säters sjukhus gamla kyrkogård Bild 1

Posted by on 17 Jul 2018

in
Gravar & Kyrkogårdar

Viewed 6 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

01 jul 2015 - Ankarströms spöke

Ankarströms Pistoler


En annan av Egil Lönnbergs historier berör den tid han tjänstgjorde vid Nordiska Museet, inom vars lokaler ju också Livrustkammarens samlingar är inrymda. Han hade hört gamla vaktmästare varna de yngre amanuenserna för att nattetid passera genom Livrustkammarens sal, då inte alltid allt sades gå rätt till där. Särskilt var montern med kungamördaren Jacob Anckarströms pistoler, dolk och övriga föremål från den ominösa operamaskeraden 1792 i mycket dåligt rykte. 

Lönnberg hade emellertid en kväll med ett angeläget arbete dröjt sig så länge kvar i sitt forskarrum att alla dörrar hunnit låsas och vaktpersonalen hade lämnat museet, varför enda möjligheten att komma ut var via Livrustkammaren och stora porten, vars lås i motsats till övriga ingångars kunde manövreras utan nyckel inifrån. Redan när han kom i närheten av den stora salen hörde han ett egendomligt slammer och buller där inifrån och blev glad då han trodde att där var någon kvar som höll på med en försenad städning. 

Klockan var över tolv eller däromkring. Men när han steg in i det väldiga rummet fanns inget ljus och ingen människa syntes till. Slamret hördes emellertid likafullt, och han kunde lokalisera det till Anckar-strömska montern. När han kvickt smet förbi i mörkret mot utgången, såg han genom det svaga skenet från lyktorna utanför hur pistolerna dansade kring inne i glasmontern och slog mot varandra och mot dolken utan att någon människa ju kunde hålla i vapnen. Hur han kom ut visste han knappt själv — men en sak visste han: att han för framtiden skulle se till att aldrig mer bli inlåst så att han så pass sent på dygnet i mörkret måste genom Livrustkammarens sal.


Om en annan av Anckarströms tillhörigheter skriver signaturen E. W—r 1938 i Stockholms-Tidningen följande:
För några år sedan satt vi tillsammans några stycken på ett julkalas, Vi talade om övernaturliga ting, och plötsligt frågade en av de närvarande, en pensionerad officer, om vi ville höra en verkligt sann historia, så skulle han berätta. Jag minns att jag blev något överraskad, då jag trott att hans person var höjd över allt overkligt, sund och vederhäftig som han var. Händelsen hade inträffat i ett samhälle i Småland.

"Min hustru", sade han, "var som ni vet sjuklig en längre tid innan hon dog. Vi hyrde då vår nuvarande våning för att få mera sol och större utrymme, då hon måste ha ett rum för att vara ostörd. Då jag för några år sedan på en auktion inköpt ett mycket vackert gammalt skåp, som fått stå kvar där jag inköpt det på grund av ät l jag inte haft plats förut, var jag nu glad att kunna ta hem det. Vi placerade skåpet i det rum där min hustru låg. Skåpet var försett med en snedklaff och hade mycket vackra inläggningar. Ett par dagar efter det vi fått höra om skåpet sade min hustru en morgon: Ta ut det där skåpet ur rummet. Jag tycker inte om det!

Jag frågade efter orsaken, och då svarade hon inte strax, men efter en stund sade hon att hon legat vaken på natten, och då hade hon sett hur en svartklädd dam kommit in i rummet, gått fram till snedklaffen, öppnat den och liksom ur ett lönnfack tagit ut en pappersrulle. Då min hustru alltid varit lite nervös och klen, fäste jag mig inte vid hennes berättelse utan försökte slå bort hennes fantasier. Nästa morgon var hon emellertid så upprörd att jag genast flyttade ut skåpet. Hon hade då återigen sett samma syn.

Efter ett par månader dog min hustru, och min svärfar, den gamle hedersmannen vars Sunda livsuppfattning och vederhäftighet var ställda utom allt tvivel, kom till begravningen. Han fick ligga över natten i det rum där skåpet stod. På morgonen frågade han mig var jag fått skåpet ifrån. Jag talade då om att jag köpt det på en auktion och att det då uppgavs att skåpet skulle vara tillverkat av Anckarström, Gustav III:s mördare.- Ja, sade den gamle, jag kunde just tänka att det var något konstigt med det.

Därpå berättade han att han sett en gammal sorgklädd dam gå fram till skåpet och hämta en rulle från en låda i snedklaffen, alltså exakt samma syn som min hustru haft, och de två hade inte träffats eller meddelat sig med varandra under mellantiden."

Den som berättade detta tillade även, att sedan skåpet kommit i huset har man ofta blivit störd av alla möjliga ljud. Man har hört steg i trapporna, dörrhandtagen har vridits ner — men när man gått ut för att se vem som kom, har det inte funnits någon där.
Det var första gången som jag verkligen trott på en s. k. spökhistoria.

Articles i « Spöken »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
74 gäster, 0 användare

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY
Status
Status
 

Recent

Reaper Crew