GALLERY

Vidskepelse från Träskvik

Posted by on 21 May 2018

in
Tidningsurklipp

Viewed 46 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

30 jun 2015 - Sägner från Odensvi

Låna på kyrkogården.
Johan Holmgren i Odensvi, lånade benknotor på kyrkogården, som han skulle ha till någonting, dagen därpå. Men om natten fick han ingen blund i ögonen, " å han blev mäst toki, inna han fått skynde sej å bäre dom te´bakes igen."

Uppt. Ankarsrum den 25/4 1936 av Erik Lehman,efter L.G. Öfverberg, Dalhem, 80 år.  Nordiska Museets Folkminnesarkiv

Holmhult på 1860-talet
Gustav Andersson var vidskeplig och hade kors inhugget i tröskel och tak i ladugården för att skydda den mot onda ting och få tur med djuren. Dessutom hade han tagit ben från kyrkogården i Odensvi för att skydda sig själv och familjen från onda makter. Men det var aldrig lugnt i stugan så han tog benen och körde dem tillbaka till kyrkogården med häst. Helge Bergströms farfar var med och hjälpte till. När benen var återbördade utbröt en förskräcklig storm som varade tills de kom fram till värdshuset men efter detta var det lugnt i Holmhult.

Sagesman : Helge Bergström, Gamleby

Fallandesjuka
Här säger folket, att man ska bota fallandesjuka så här:
En ska passe på om en ser när di faller, då ska man ta å dom kläerna å så ska en ta skjorta å den ska en bränna upp. Å så ska en ha dom te å äte falaska etter skjorta, då blir di bra. Di får sjukan om mora är med vid slakt och ser när djuret faller, när hon går med barnet.

Sagesman : Vera Fleetwood, f 1894, Odensviholm. Folkl.Läkekonst bd3.Uppt. av Brita Stjernswärd1938, Nordiska Museets Folkminnesarkiv

Sjukdom
Om det kring en person som var mycket sjuk genom olyckshändelse eller vanlig sjukdom, utkom ett falskt rykte i orten att han var avliden,upptogs detta som ett bevis på, att nu kom han säkert " att gå igenom " /sjukdomen/ och bli bra. 
" Di sa igår kväll att han va dö - men dä va ingi sanning. Nu ska ni få si, att han kommer te å gå igenomét. /d.v.s. sjukdomen/

Uppt. år 1936 av Erik Lehman efter egna iaktagelser Nordiska Museets Folkminnesarkiv

Articles i « Sägner »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
78 gäster, 0 användare

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY




Status
Status
 

Recent

Reaper Crew