GALLERY

ITC TEST August

Posted by on 28 Aug 2016

in
Itc

Viewed 666 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

28 jul 2016 - Näsbyholms säteri

Näsbyholms slott
Utanför Trelleborg ligger Näsbyholms säteri, som en gång i tiden ägdes av riddaren Jens Galen. 1829 skedde ett självmord på slottet. Det var Conrad von Blixen-Finecke vars liv kantades av så många tragedier att han slutligen valde att fylla gevärspipan med kaffe och skjuta sig själv till döds. Efter sig lämnade han tre föräldralösa barn. Och en osalig ande i huset.

När nuvarande fideikommissarie Dick von Blixen-Finecke var i tonåren ville han utmana spöket. Tillsammans med en vän, ett antikt svärd och sju hundar höll han vaka i den gamla förvaltar-bostaden. Halvfyra på natten vaknade de plötsligt av att hundarna ylade och handtaget på dörren gick ner...

Ett självmord på slottet blev början för spöket.. 

FAKTA:
Från början låg Näsbyholm på en hög holme i Näsbyholmssjön, som förvandlades till en halvö, när nästan hela sjön dikades ut 1872. Slottet var väl befäst och bestod av tre byggnader kring en gård. Mittpartiet var ett starkt stenhus, försett med ett fyrkantigt torn med tjocka murar. Det byggdes av ärkebiskop Birger Gunnersen i slutet av 1400-talet. Flyglarna var av korsvirke. En vindbrygga förband ön med fastlandet. På 1860-talet revs det gamla slottet, men något nytt slott byggdes inte, utan endast en större borgerlig byggnad. Efter en brand 1955 byggdes en ny huvudbyggnad, och 1994 tillkom den östra flygeln. Delar av den utdikade sjön återställdes 2004.

Förste kände ägaren var riddaren Jens Nielsen Galen, far till ärkebiskopen Peder Jensen, död 1355. Tuve Andersen Galen sålde godset 1409 till ärkebiskopen Jakob Gertsen Ulfstand i Lund. Därefter tillhörde det ärkestiftet. Vid reformationen drog det in till kronan 1536 och lämnades i förläning, tills Sten Bille till Vanås 1574 bytte till sig egendomen. Genom gifte kom den till släkten Beck och 1744 genom arv till danske kaptenen Christian Henrik von Finecke, som 1756 gjorde Näsbyholm till fideikommiss. Genom gifte kom det till Conrad von Blixen. Barnen tog även moderns namn och kallade sig von Blixen-Finecke.

Articles i « Slott »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
58 gäster, 0 användare

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY
Status
Status
 

Recent

Reaper Crew