GALLERY

Vidskepelse från Korsnäs

Posted by on 21 May 2018

in
Tidningsurklipp

Viewed 53 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

30 jun 2015 - Myrdingen och Skomakaren

I Bredhult, i Bergs socken, höll sig en Myrding, som spökade om nätterna, så att folket aldrig kunde få någon ro. Så var det lite före jul och de hade skomakare i gården, och skomakaren satt uppe och sydde om natten. Då begynte det dundra och färdas så fasligt uppe i nattstugan, och rätt som det var kom der fram likasom ett litet barn. 

»Hvarföre sitter du här? Tåcka dig till sides!» sade Myrdingen.

»Hvarföre det?» sade skomakaren. 

»Jo», sade myrdingen. »Jag vill dansa.» 

»Ja, så dansa då!» sade skomakaren. 


Myrdingen dansade så en god kjyng, och när det var gjordt gick han sitt håll. Men rätt som det var, kom han igen. 

»Får jag dansa om igen?» sade han; »men då dansar jag ut ljuset ior dig.» 

»Nej», svarade skomakaren, »det får du inte. Men hvem är du, efter du dansar så här?» 

»Jo,» svarade myrdingen: »jag bor under den femte tiljan vid den norra väggen i en stafvabytta, i tvång, för byttan är trång. 


Vill du lofva att hjelpa upp mig, så skall jag aldrig dansa mera.» »Ja,» sade skomakaren, »så snart det blir dager, skall jag laga att 
du kommer åt kyrkogården.

» Ja, myrdingen försvann och när dagen blef ljus sökte skomakaren upp barnet, som låg nedmyrdt i stafvabyttan under femte tiljan vid norra väggen, och förde det till kyrkogården. Sedan dansade Bredhulta-myrding aldrig mera. 


Myrdingen omtalas äfven i andra svenska landskap. Han heter i Södermanland och Dalarne Möling, i Helsingland Utböling. 

Articles i « Sägner »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
67 gäster, 0 användare

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY
Status
Status
 

Recent

Reaper Crew