GALLERY

ITC TEST August

Posted by on 28 Aug 2016

in
Itc

Viewed 666 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

02 feb 2016 - Löfstad Slott

Löfstad Slott
Några mil söder om Norrköping ligger Löfstads ståtliga slott, sedan tre århundraden ett av Östergötlands mest betydande herresäten. Den mäktiga slottsfasaden höjer sig stolt över parkens trädkronor och när vagnen svänger in i den korta uppfartsallen, grips man av den underliga ödesstämning, som vilar över de vita murarna och de knotiga träden. Om någonsin ett slott har varit hemvist för sägner och spökerier så är det väl Löfstad med dess romantiska och ståtliga historia, sina ägares och invånares öden och sällsamma upplevelser.

Här har den store fältmarskalken Axel Lillie som byggde slottet omkring 1650, dundrat och befallt sitt folk och vid hans ståtliga fester kunde hans hustru Christine Mörner berätta, hur hon klädd i harnesk följde sin man på de stora fälttågen i Tyskland, här har Axel von Fersen under långa år drömt om drottning Marie Antoinette och här har den landsflyktige franske hertigen d´Aumont de Pienne tillbragt några vintrar med att klippa silhuetter och göra små studier av herrgårdslivet på 1800-talets början, tavlor av stort kulturhistoriskt värde.

Att Löfstad med sådana människoöden kommit att bli medelpunkten för allmogens övertro och romantiska berättelser är inte att undra över. Redan för ett par hundra år sedan talade folket om Lillie-käringen - den ovan nämnda fru Christina - som påstods skrida omkring i månskenet och kontrollera, att de tretton portarna var stängda och att brandvakten inte somnade på sin post.


Men Lilliekäringen ville väl och mötte man henne, behövde man aldrig bli rädd. Förresten visade hon sig bara för några få av husfolket, herrskapet fick aldrig se henne. Uppe i kyrksalen däremot fanns det ett spöke, en kaplan, som kunde skrämma vettet ur de Fersenska betjänterna med sitt enda öga och sin hesa sång. Han påstods ha blivit sinnessvag av ett slag han fick av en gäst, vilken ville förpassa honom ut genom fönstret. Kaplanen fördes bort från Löfstad och återvände aldrig dit i livet, men efter sin död tog han hämnd genom att gå igen.

Om nu de båda spökena, både Lilliens fru och kaplanen fått frid i sina gravar vet ingen och sägnerna om dem har de flesta i trakten glömt. Däremot ha de efterträtts av den grå damen, som än i den dag som är visar sig då och då. Ingen kan riktigt säga, hur hon ser ut, men hennes dräkt är lysande grå och med ledning av detta vill en del folk tolka henne vara Axel von Fersens olyckliga syster, grevinnan Piper, en gång hertig Fredrik Adolfs ungdomskärlek och intim väninna till drottning Hedvig Elisabeth Charlotta. Vid det Fersenska mordet misstänktes hon av pöbeln vara sammansvuren med sin broder och ha blandat gift i kronprins Karl Augusts mat och lyckades fly från Stockholm i roddbåt ut till Vaxholm. Sedan hon erfarit broderns hemska död återvände hon ej mer till Stockholm utan drog sig tillbaka till Löfstad för sin återstående levnad.

Grå damen bådar alltid död. När hon visar sig vet man att det snart därpå följer ett dödsfall. Så var det, när Löfstads sista härskarinna, fröken Emilie Piper, dog och så var det även i vintras. Då bådade hon bortgång för en av slottets trotjänare.

Mannen går aldrig mer genvägen över slottsdammen och han talar inte gärna om sitt möte med den grå damen. Den gamle trotjänaren Eriksson, betjänt på Löfstad sedan många decennier, har också mött henne och ingen på hela godset förnekar existensen av den gråklädda grevinnan, som själv så olycklig i sitt liv tycks ha fått uppgiften att efter döden varsla död för de levande på Löfstad.

Articles i « Slott »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
57 gäster, 0 användare

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY
Status
Status
 

Recent

Reaper Crew