GALLERY

ITC TEST August

Posted by on 28 Aug 2016

in
Itc

Viewed 367 times

FORUM

DAVID ICKE

David Icke

ARKIV JÜRGENSEN

EDISON ARCHIVE

TESLA ARCHIVE

DOWNLOADS

FRIENDS

Underground merchendise and clothes for rockers

Coast To Coast Radio

Coast to Coast am

SERIE TIPS

Ancient Aliens 

Paranormal Witness

01 jul 2015 - Avdelning 7

Avdelning 7, kallad "Dödens väntrum", var den avdelningen där patienterna med de allvarligaste och många gånger obotliga sjukdomarna låg. Men patienterna och de arbetande på Norra sjukhuset i Västervik, hade fler saker som tydde på att avdelningen var "Dödens väntrum". Det sades att det spökade där, och man hade sett lysen tändas, trots att ingen hade varit där. På platsen där avdelningen låg, fanns på 1100-talet ett nunnekloster, vilket gav upphov till att spöket var en nunna. 

Vissa i personalen, kunde berätta att fönster hade öppnats samt varma och kalla vindar blåst förbi dem i korridorerna. När nunnan visade sig, framträdde hon ofta med halva skepnaden. Nattvakterna vågade aldrig vara nära avdelningen nattetid, och många försökte undvika avdelningen i möjligaste mån. Trots att verksamheten på sjukhuset har flyttats och lagts ner, ser folk nunnan spöka än i dag...

Articles i « Spöken »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
42 gäster, 1 användare
 

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITYStatus
Status
 

Recent

PARALISTING

Paranormal tvserie listing from year 1940 to 2015

Sponsor

Dead Candy Records 
deadcandy.storedo.com

Member of the Anti Hacker Alliance

SERIE TIPS

Ghost Asylum 

My Haunted House
speak   Association TransCommunication