GALLERY

Vidskepelse från Korsnäs

Posted by on 21 May 2018

in
Tidningsurklipp

Viewed 49 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

01 jul 2015 - Avdelning 7

Avdelning 7, kallad "Dödens väntrum", var den avdelningen där patienterna med de allvarligaste och många gånger obotliga sjukdomarna låg. Men patienterna och de arbetande på Norra sjukhuset i Västervik, hade fler saker som tydde på att avdelningen var "Dödens väntrum". Det sades att det spökade där, och man hade sett lysen tändas, trots att ingen hade varit där. På platsen där avdelningen låg, fanns på 1100-talet ett nunnekloster, vilket gav upphov till att spöket var en nunna. 

Vissa i personalen, kunde berätta att fönster hade öppnats samt varma och kalla vindar blåst förbi dem i korridorerna. När nunnan visade sig, framträdde hon ofta med halva skepnaden. Nattvakterna vågade aldrig vara nära avdelningen nattetid, och många försökte undvika avdelningen i möjligaste mån. Trots att verksamheten på sjukhuset har flyttats och lagts ner, ser folk nunnan spöka än i dag...

Articles i « Spöken »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
92 gäster, 0 användare

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY
Status
Status
 

Recent

Reaper Crew