GALLERY

ITC TEST August

Posted by on 28 Aug 2016

in
Itc

Viewed 672 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

29 jun 2015 - Skälvrängare

SKÄLVRÄNGARE
Här skall jag skriva några rader om Skälvrängare Förr i tiden fanns synliga gränser mellan gårdarna. Vid en vinkelgräns eller där två gränser möttes, plockade man mindre stenar och lade i en rundel som mätte 1x 0,5 meter i omkrets. I mitten lades en större sten. Det kallas ett skäl.

Vid Odensviholms skogstaxering 1956, kunde man räkna att det funnits åtta skäl. 
Det kunde hända att en markägare flyttade något skäl för att tillskansa sig mer mark. Detta visade sig sällan vara en god ide eftersom det i varje skäl bodde en liten gråklädd “gubbe”. När ett skäl flyttades fick gubben ingen ro och kunde ställa till det för folk. Ragnar, en fjortonårig pojke, som tjänade dräng i Lilla Skälhem, brukade köra mjölken ända till gårdsmejeriet på Odensviholm. Vid vägen, som gick genom Norrskog, låg ett skäl. Denna morgon stannade hästen när han kom fram till skälet. Ragnar var tvungen att se efter vad det var som fick hästen att stanna och fick då se en liten grå gubbe på vägen. Ragnar skulle just ta till piskan när han åter tittade mot vägen framför hästen. Gubben var borta. Den gubben var en skälvrängare och eftersom detta skäl blivit flyttat någon gång, fick gubben ingen ro. Det berättas att en kvinna var där och flyttade tillbaka varenda sten till sin rätta plats. Så fick skälvrängaren ro.

Sagesman : Rune Karlsson, Vabo, Odensvi

Articles i « Sägner »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
102 gäster, 0 användare

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY
Status
Status
 

Recent

Reaper Crew