GALLERY

Säters sjukhus gamla kyrkogård Bild 1

Posted by on 17 Jul 2018

in
Gravar & Kyrkogårdar

Viewed 6 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

29 jun 2015 - Skomakaren och Satan

Satan och Skomakaren
Skomakare Petter Renströms möte med satan
Att satan behöfver skomakare har jag alldrig trott förrän Johan i Hagnäset omtalade, att det var en skomakare i Klint i Odensve Socken, som hette Renström. Han var såkallat hofskomakare för Odensveholms räkning. En kväll så skulle han gå fram till Odensveholm med ett par stövlar. Det var sent på afton, när han kom fram till Grophagen (det är straxt vid gården), så kom det en herre åkenes i fatt honom. Han stannade mitt för honom å frågade, hur långt det är till Odensveholm. " Det är straxt här framme !". " Vill du sitte upp å åke mä !" sade herren. " Ja !" Skomakaren tackade å steg upp i åket, å det la å ner; men till Odensveholm kom di inte. Di hade åkt en stund. Så kom di till en grann herrgård. Der gick di in. Då sade herren: " Jag vill, att du skall göra mig lite sko !" " Ja !" svarade skomakaren. Då bar den samme herren in en stor hög med läderbite. " Hur är det fatt med, att det inte finns något annat läder ?" sade skomakaren. " Ja, detta är såna bitar, som både du å flera skomakarehar svarjat å kastat; men dem har jag tagit !"

Då försto skomakaren, att det var Satan, han var hos. Hvar läderbit passade till hvad han vilde taga den till. Han såg ingen der utan en som har varit rättar på Ogesta å hette Fagerström. Han gick om vid fönstret titt å ofte, å bar en " halspan " (målkärl) på hufvet. En dag knappade skomakaren på fönstat å ba Fagerström in, för di har förr varit goda vänner. Ja, han kom in ! "Hva, är du här ?" sade skomakaren. " Ja !" sade han. Idet samme kom herren å ba skomakaren ta å´n myssan, för Fagerström hade en nattmyssa på sig, å den hade inte Satan magt att ta å´n, för det lå nåre bokbla i myssan. Som skomakaren hade tagit å myssan, så öppnade Satan en dör på rummet å hade in Fagerström, å sedan så han honm inte mer. Den andre Lördas kvällen sto Renström i Grophagen på samma ställe som då herren kom till honom !

Renström är död för många år sän men han hade (en) måg, som hette Lindersson, som äfven var skomakarei Klint. Hans barnbarn är ännu bosatta i Odensve Socken.

Uppt. av Fr.L.Grundtvig, 1878-81. 
Ur avskrift i Danske Folkeminde Samling, Nordiska Museets Folkminnesarkiv

Articles i « Sägner »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
67 gäster, 0 användare

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY
Status
Status
 

Recent

Reaper Crew