GALLERY

ITC TEST August

Posted by on 28 Aug 2016

in
Itc

Viewed 388 times

FORUM

DAVID ICKE

David Icke

ARKIV JÜRGENSEN

EDISON ARCHIVE

TESLA ARCHIVE

DOWNLOADS

FRIENDS

Underground merchendise and clothes for rockers

Coast To Coast Radio

Coast to Coast am

SERIE TIPS

Ancient Aliens 

Paranormal Witness

18 aug 2015 - Poltergeist

Poltergeizt

Poltergeist, eller "knack-ande" är en form av spökeri som ger sig tillkänna i fysiska störningar. Det kan vara dörrar som slår igen, ljudet av knarrande steg, jämmer, klagan, skrik eller skratt, det kan vara möbler som välts omkull eller förflyttas genom rummet, ljuskronor som börjar svänga eller föremål som utan påvisbar orsak kastas genom luften. Ordet Poltergeist är tyskt och betyder direktöversatt "Bullerande". Några av de äldsta fallen härstammar också från Tyskland. År 858 e.kr rapporterades det till exempel nära staden Bingen vid Rehn om fallande stenar och våldsamma knackningar.

Intresset för poltergeister är gammalt och förstärks idag också av den stora uppmärksamheten i vissa TV-kanaler kring påstådda ockulta fenomenen. I de fall då det verkligen sker något "oförklarligt" i den fysiska världen och detta inte bara upplevs psykiskt eller emotionellt av någon, finns huvudsakligen tre förklaringsmodeller, varav ingen kan anses vara helt tillfredsställande.

  • Den naturvetenskapliga, som anger allt från vakendrömtillstånd eller hjärnaktivitet som framkallar visuella intryck hos observatören, epilepsi, till kulblixtar som tänkbar orsak. Något "naturfenomen" som helt och hållet påminner om fysikaliska/mekaniska poltergeistaktiviteter är dock inte känt och knappast heller sannolikt. En teori om samverkan mellan hjärnans och omgivningens elektromagnetiska fält är omdiskutarat.
  • Den spiritistiska, som hävdar att en ”ande”, antingen av en avliden eller en spontant uppkommen sådan (i folktron "demon"), vill oroa eller avreagera sig på sin omgivning. Någon rationell förklaring till varför ges ej.
  • Den parapsykologiska, som menar att den mänskliga agentens (eventuellt uppdämda eller frustrerade) känslor är upphovet, eftersom de fenomen som avses här följer en viss person och inte en viss plats. Hur känslorna i så fall kan omvandlas till dessa dramatiska och mycket fysiska fenomen går inte att förklara på vetenskapens nuvarande nivå. Den parapsykologiska termen för poltergeister är RSPK, Recurrent Spontaneous Psychokinesis, efter William G. Roll.

Slutligen kan man tänka sig antingen en kombination av dessa orsaker eller en helt ny faktor som för närvarande är okänd.

De som påstår sig ha varit åsyna vittnen kopplar gärna fenomenet till den fysiska världen, och det finns flera dokumenterade fall.

Articles i « Spöken »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
41 gäster, 1 användare
 

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITYStatus
Status
 

Recent

PARALISTING

Paranormal tvserie listing from year 1940 to 2015

Sponsor

Dead Candy Records 
deadcandy.storedo.com

Member of the Anti Hacker Alliance

SERIE TIPS

Ghost Asylum 

My Haunted House
speak   Association TransCommunication