GALLERY

Vidskepelse från Korsnäs

Posted by on 21 May 2018

in
Tidningsurklipp

Viewed 53 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

18 aug 2015 - Poltergeist

Poltergeizt

Poltergeist, eller "knack-ande" är en form av spökeri som ger sig tillkänna i fysiska störningar. Det kan vara dörrar som slår igen, ljudet av knarrande steg, jämmer, klagan, skrik eller skratt, det kan vara möbler som välts omkull eller förflyttas genom rummet, ljuskronor som börjar svänga eller föremål som utan påvisbar orsak kastas genom luften. Ordet Poltergeist är tyskt och betyder direktöversatt "Bullerande". Några av de äldsta fallen härstammar också från Tyskland. År 858 e.kr rapporterades det till exempel nära staden Bingen vid Rehn om fallande stenar och våldsamma knackningar.

Intresset för poltergeister är gammalt och förstärks idag också av den stora uppmärksamheten i vissa TV-kanaler kring påstådda ockulta fenomenen. I de fall då det verkligen sker något "oförklarligt" i den fysiska världen och detta inte bara upplevs psykiskt eller emotionellt av någon, finns huvudsakligen tre förklaringsmodeller, varav ingen kan anses vara helt tillfredsställande.

  • Den naturvetenskapliga, som anger allt från vakendrömtillstånd eller hjärnaktivitet som framkallar visuella intryck hos observatören, epilepsi, till kulblixtar som tänkbar orsak. Något "naturfenomen" som helt och hållet påminner om fysikaliska/mekaniska poltergeistaktiviteter är dock inte känt och knappast heller sannolikt. En teori om samverkan mellan hjärnans och omgivningens elektromagnetiska fält är omdiskutarat.
  • Den spiritistiska, som hävdar att en ”ande”, antingen av en avliden eller en spontant uppkommen sådan (i folktron "demon"), vill oroa eller avreagera sig på sin omgivning. Någon rationell förklaring till varför ges ej.
  • Den parapsykologiska, som menar att den mänskliga agentens (eventuellt uppdämda eller frustrerade) känslor är upphovet, eftersom de fenomen som avses här följer en viss person och inte en viss plats. Hur känslorna i så fall kan omvandlas till dessa dramatiska och mycket fysiska fenomen går inte att förklara på vetenskapens nuvarande nivå. Den parapsykologiska termen för poltergeister är RSPK, Recurrent Spontaneous Psychokinesis, efter William G. Roll.

Slutligen kan man tänka sig antingen en kombination av dessa orsaker eller en helt ny faktor som för närvarande är okänd.

De som påstår sig ha varit åsyna vittnen kopplar gärna fenomenet till den fysiska världen, och det finns flera dokumenterade fall.

Articles i « Spöken »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
67 gäster, 0 användare

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY
Status
Status
 

Recent

Reaper Crew