GALLERY

ITC TEST August

Posted by on 28 Aug 2016

in
Itc

Viewed 272 times

FORUM

DAVID ICKE

David Icke

ARKIV JÜRGENSEN

EDISON ARCHIVE

TESLA ARCHIVE

DOWNLOADS

FRIENDS

Underground merchendise and clothes for rockers

Coast To Coast Radio

Coast to Coast am

SERIE TIPS

Ancient Aliens 

Paranormal Witness

I gräset vid kyrkans östra gavel ligger en oansenlig gravsten platt på marken. Den är kyrkogårdens äldsta bevarade gravsten och den bär texten Erik Johan Gadolin. Om honom berättas att han var synsk - och åkte runt på gårdarna för att driva ut onda andar. Kanske är det honom som Birgit Sparre syftar på när hon beskriver "Ösarpaprosten" i sina böcker om glasbruket Glimringe.

Erik Johan Gadolin var den förste som bodde på prästgården Skårtebo och en dag när han kom ut på förstukvisten pekade han på skräpet utanför ytterdörren och sa till drängen "Ta och städa upp här, för om två veckor ska min likbår stå här". Drängen blev förstås förskräckt men gjorde som prästen sagt.

Ett par dagar senare blev Erik Johan sjuk och sängliggande. Kyrkoherden Johan Mårten Lidell kom resande från sin prästgård i Länghem för att vaka vid hans sjukbädd. Prosten beklagade det inträffade och det faktum att Erik Johan blivit så sjuk - båda prästerna var i 40-årsåldern. Men Erik Johans svar förvånade nog: "Ja, men du kommer själv snart efter och din död blir ond och bråd".

Mycket riktigt - ett halvår senare mördades Johan Mårten Lidell av en försupen trädgårdsmästare från Torpa. Om man läser i död- och begravningsboken för Södra Åsarps församling för denna tid får man veta att Gadolin dog "af svåra giktplågor". Sex månader senare berättar död- och begravningsboken för Länghems församling att prosten och kyrkoherden Lidell dog "af ett försåtligt mordskott".

Articles i « Brott »

Comments *

Commenting option has been turned off for this article.
87 gäster, 1 användare
 

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITYStatus
Status
 

Recent

PARALISTING

Paranormal tvserie listing from year 1940 to 2015

Sponsor

Dead Candy Records 
deadcandy.storedo.com

Member of the Anti Hacker Alliance

SERIE TIPS

Ghost Asylum 

My Haunted House