Fjuster-Jonke och Hin Håle

Mellan byarna i Degerfors och angränsande socknar vandrade på 1860—70-talen en halvtokig snickare, känd under namnet fjuster-Jonke, som påstod sig ha gjort ett försök att ingå pakt med den onde. Olof Olofsson i Tegsnäset, Degerfors, död 1919, som många gånger träffat mannen och även hört honom berätta sin historia, brukade återge denna på följande sätt. Jonkes föräldrar var fattigt folk, men nöd hade han aldrig lidit. Han var en rask och händig karl, och som snickare och timmerman kunde han gott förtjäna sitt levebröd, men han var missnöjd med tillvaron och trängtade med hela sin varelse efter rikedom och anseende. Han friade till en rik och vacker arvtagerska men fick korgen, därför att han var fattig och oansenlig.

Det påstod han åtminstone. Redan förut hade han lekt med den gudlösa tanken att genom en pakt med satan skaffa sig framgång i livet. Han hade nämligen hört berättelser om personer, som med en viss tidsfrist sålt sig till den lede och i likvid erhållit allt, vad de kunnat önska sig ifråga om rikedom, ära, kärlek och annat jordiskt gott, men som sedan lyckats överlista motparten, så att denne ingenting fått, när han vid kontraktstidens slut kommit för att hämta sitt, som han trott, säkra byte. Och varför skulle inte även andra lyckas? Mannen grubblade och tvekade, men motgången hetsade upp honom, och han kunde ej komma från saken, fastän han visste, att han vedervågade sin själs salighet, och beslutade till sist att taga risken.

Snickaren hade lyckats skaffa sig en svartkonstbok, och i denna fann han följande magiska ritual, som enligt bokens utsago är ett säkert medel att frambesvärja den lede. 149 Vill man träffa denne, binder man tre torsdagsnätter i följd under timmen mellan tolv och ett en psalmbok under vardera foten och går baklänges tre varv ansöns (motsols) kring sin hemförsamlings kyrka samt läser därunder Fader vår baklänges tre gånger för varje varv. Därefter stiger man med ryggen före upp på kyrktrappan och gör där tre helomvändningar ansöns och blåser som avslutning tre gånger i kyrkportens nyckelhål.

Tiden skall avpassas så, att alla tre torsdagarna faller inom månvarvets tredje och fjärde kvarter. Snickaren lärde sig alltså Fader vår baklänges, och en mulen oktobernatt utförde han den hädiska riten i första omgången, utan att någonting ovanligt inträffade. Likadant gick det andra natten. Men då han tredje natten stod på kyrktrappan och för tredje gången blåste i nyckelhålet, började det rassla i låset, porten öppnades, och ut trädde en lång smärt främling. Han rörde sig lugnt och värdigt och såg i mörkret ut som en i ämbetsdräkt klädd präst. Kom! Härinne kan vi talas vid, sade han förtroligt, och med behaglig röst, tog ett lätt grepp i Jonkes arm och förde honom in genom porten, längs kyrkgången och fram till altaret. Där lade han för honom ett papper. Intet ljus var tänt, men kring den vackra, välvårdade hand, som räckte fram papperet skimrade ett milt sken, som belyste det sirligt präntade aktstycket och dess närmaste omgivningar. Följeslagarens ansikte låg dock fortfarande i svartaste mörker.

Mannen läste. Handlingen var ett kontrakt, genom vilket han sålde sin själ till djävulen, mot att denne tillförsäkrade honom 25 år av framgång och ostörd lycka. Sedan den tiden gått, skulle den lede ha rätt att hämta sin egendom, när han behagade. Papperet var i ordning, endast underskrifterna fattades. Nu grep främlingen tag i Jonkes vänstra hand och gjorde med en av sina knivskarpa naglar en rispa i dess lillfingertopp. En bloddroppe sipprade genast fram. I denna doppade han en stor svart fjäderpenna, räckte fram den och sade högtidligt: — Besegla nu vårt förbund med ditt blod för mig utgjutet. 150 Ännu fanns det dock något av gudsbelätet kvar i mannens bröst, och han ryggade tillbaka inför den parodiska hänsyftningen på orden om Kristi blod i altarets sakrament. En våldsam skräck grep honom. Han stod stel av fasa och kunde ej röra en lem.

Slutligen förmådde han dock pressa Guds namn över sina läppar. I samma ögonblick upplystes kyrkan av ett skarpt blåvitt sken, och följeslagaren bytte skepnad. Nu stod Jonke öga mot öga inte med en präst utan med djävulen själv, vilken dock ett par sekunder senare försvann med ett våldsamt brak. Det var som om kyrkans valv störtat in. Samtidigt greps Jonke av en osynlig hand, som slungade honom från altaret ut på kyrkogången, där han störtade till golvet och blev liggande sanslös. När han åter kom till medvetande, låg han på marken nedanför kyrktrappan. Djup tystnad rådde. Det var kolmörkt och duggregnade. Tornuret slog ett. Med möda tog han sig hem och kom i säng. Följande morgon låg han i hög feber och blev sedan sängliggande sjuk i flera veckor. Så småningom repade han sig dock men var märkt för livet.

Ångest och en ständig oro pinade honom. Arbeta kunde han inte. Då Fjuster-Jonke skildrade den hemska upplevelsen, pärlade ångestsvetten på hans panna. För honom var d«t hela full verklighet, och flertalet av hans samtida fann intet annat orimligt i historien, än att hin håle skulle ha kunnat husera på detta sätt inne i kyrkans heliga rum. — Förhandlingarna, resonerade man, hade säkerligen förts utanför kyrkan, men djävulen hade gjort "villförsyn" med mannen (förvänt hans syn) för att lättare lura honom. Berättelsen framstår visserligen som en sinnessjuk mans självanklagelser, men den har inte sitt ursprung i hans hjärna. Den återspeglar gammal tro på häxor och trollkarlar. Han har på sig överfört en mängd stoff ur historier om pakter med den lede, spännande historier, som sedan urminnes tid gärna berättats kring kvällsbrasan i hemmet och vid jägarens lägereld i skogen. SMF 2.0.11 | SMF © 2016, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
Enotify by CreateAForum.com
TinyPortal © 2005-2012

Go back to article