Drottningskärs Kastell

Drottningskärs Kastell
Är en  befästning som är en spökplats. Där kanonerna finns mot havet  ska det finnas en gruva. Det ska gå att komma ner i gruvan men då behövs nycklar från statens fastighetsverk för evemang  som hemliga rum. Där har Urban Exploration varit. Här sägs Greve Rålamb finnas. Det finns många sägner runt Drottningskär om de gastar som vandrar på vallarna och fångar som spökar i fängelsehålorna. Där Greve Rålamb satt i fängelsehålan kan man idag fortfarande se resterna av och dom är en celldörr och hålen där kedjorna har suttit.

FAKTA
Drottningskärs kastell är en befästning på skäret Drottningskär (tidigare Dynan) vid ön Aspö och tätorten Drottningskär i inloppet till Karlskrona. Mitt emot på andra sidan Aspö sund ligger Kungsholms fort på den tidigare benämnda holmen.

HISTORIA
Kastellet började uppföras i samband med anläggningen av den nya flottbasen Karlskrona 1680 och ritades av militären och arkitekten Erik Dahlbergh. Bygget var en konsekvens av Karl XI:s beslut att flytta svenska flottans huvudbas till Blekinge och runt basen anlägga en ny stad, Karlskrona. Enligt Dahlbergh så skulle "näpeligen något skönare SiööCastel finnas uti hela Europa".[2]

Anläggningens kärna är en tre våningar hög, långsmal byggnad som användes för täckt uppställning av kanoner samt förläggningar. Runt byggnaden restes skyddsbefästningar. Anläggningen byggdes så att kanoner kunde placeras i tre nivåer, vilket innebar att 44 kanoner samtidigt kunde beskjuta fientliga fartyg.

Fram till 1820-talet var Drottningskär huvudbefästningen i Karlskronaområdets yttre försvarslinje, varefter Kungsholms fort övertog denna roll. På 1870-talet avrustades Drottningskär och 1895 utgick kastellet från försvarsorganisationen. Drottningskär förblev oprövat i strid även om det varit krigsbemannat vid ett flertal tillfällen.

När första världskriget bröt ut 1914 återupplivades Drottningskär eftersom ett provisoriskt kustartilleribatteri, om tre 12 cm kanoner, behövde sättas upp. Provisoriet avvecklades inte förrän 1928–1929 då kanonerna flyttade till en ny batteriplats på en annan plats på Aspö.SMF 2.0.11 | SMF © 2016, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
Enotify by CreateAForum.com
TinyPortal © 2005-2012

Go back to article