Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 7

21 aug 2016 - Egelsviks gård

EngelsvikPå våren 1893 flyttade jag som 11-årig flicka med mina föräldrar till Egelsviks gård på Mörkö. Vi hade av godsets förvaltare, patron Grönlund, fått hyra ett rum och kök på nedre botten. Ägaren av godset hade nyligen avlidit. Hustrun och sönerna hade då hastigt rest in till Södertälje och bosatt sig där. ..

Read More

21 aug 2016 - Anckarströms skåp

Ankarströms skåpFör några år sedan sutto vi tillsamman några stycken på ett julkalas. Vi talade om övernaturliga ting och plötsligt frågade en av de närvarande, en pensionerad officer, om vi ville höra en verkligt sann historia, så skulle han berätta. Jag minns att jag blev något överraskad, då jag tyckte att hans person var höjd över allt overkligt, sund och vederhäftig som han alltid var. Händelsen hade inträffat i ett samhälle i Småland...

Read More

21 aug 2016 - Spökerierna på Sörby

Spökerier på SörbyDet påstås ibland, att gamla hus ha sin särskilda atmosfär, behaglig eller obehaglig. Vad Sörby vidkom var det oförnekligt, att i den gamla herrgårdsbyggnaden fanns en olustig stämning. Man märkte det inte så mycket i sällskap, men var man ensam smög sig så småningom en allt starkare känsla av obehag över en. Den är mycket svår att närmare förklara. Man kände sig ungefär som om en illvillig främling suttit och iakttagit en...

Read More

09 aug 2016 - Barnliket i kyrkväggen

Barnliket bakom väggenEn piga i Mo som blev med barn utan att vara gift, och det var en stor skam och synd att få s.k. oäkta barn på den tiden. Pigan hade lyckats dölja sitt havandeskap väl så att ingen skulle misstänka att hon var gravid. I skammen hade hon sedan barnet var fött dränkt det i en kallkälla nära byn. För att på något sätt hjälpa sitt samvete hade hon sedan brutit upp några plankor i kyrkväggen och gömt fostret bakom brädfodringen... 

Read More

08 aug 2016 - Spökhären

Spökhären drar förbiDen breda landsvägen gör en lång krök, men vi kunde ändå se en kilometer framåt. Som genom ett trollslag blev hela landsvägen besatt av krigsfolk, som kom så fort så att vi måste skynda oss av vägen, och förtrupperna av ridande var alldeles intill oss. Först en ryttare i spetsen, sedan kom två, sedan tre i bredd. Efter ryttarna kom hästar i spann, fyra i bredd, alltså tolv hästar för varje vagn. På de första hästarna satt två ryttare, på den stora vagnen satt tre eller fyra körkarlar och baktill på vagnen satt krigsfolk....

Read More

30 jul 2016 - Lappgubbens förbannelse

spokenI byn Ljusta i Sköns socken, som ligger i Medelpad, inträffade för närmare 70 år sedan en hel del mystiska händelser, som aldrig blevo uppklarade. Platsen för dessa tilldragelser var en bondgård, som gränsade intill Ljusta Tingställe. Spökerierna blevo givetvis mycket uppmärksammade i socknen och även i vida landet, där de spredos genom positivhalarna...

Read More

Norrfly
Ja, spökar gör det i det gamla kommunhemmet. Om man får tro Arne Morin, en man i Lotan, Kilafors, med den mediala gåvan. Men redan nu, sedan Arne en gång varit där och, som han säger, städat undan, är det bättre. Dock återstår en del själar som måste få frid innan det kan bli helt lugnt.Som spökhus finns kommunhemmet omnämnt på internet. Där kallas det för ”det övergivna dårhuset i Norrfly..

Read More

28 jul 2016 - Fjellstedtska skolan

Fjellstedska SkolanI slutet av 1800-talet inträffade i Fjellstedtska skolan i Uppsala en serie märkliga ting, som låtit mycket tala om sig. Den person, som närmast var föremål för andeuppenbarelserna, har upprättat ett "protokoll" över sina upplevelser, vilket även bestyrkts av flera trovärdiga personer, som varit åsyna vittnen. Protokollet insändes som bidrag till Söndagsbilagans serie "Svenska spökgårdar"...   

Read More

Santa MariaUtanför Helsingborg fanns förut ett mentalsjukhus som hette Santa Maria. De patienter som var inlagda där blev inte alltid så vänligt behandlade - det berättas t.ex. att en del blev plågade till döds.

Read More

01 feb 2016 - Gobelängen som skrämde

Gobelängen som skrämde.Till de mer eggande historierna om Kungliga slottet i Stockholm hör de anställdas egna berättelser om vad som händer bakom murarna. Det påstås till exempel att man ofta hör märkliga ljud från gästvåningen; det är suckar, mumlande röster och stön. Dörrar öppnas,men tittar man efter finns ingen där.Det lär också förekomma en fritt svävande hand som då och då visar sig i biblioteket.

Read More

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 7