Sidor: [1] 2

01 sep 2016 - Spöken och Gastar

Gastar och SpökenDen mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen. Spöket uppträder inte med någon speciell avsikt utan nöjer sig med att manifestera sig genom oväsen eller genom att visa sig på kyrkogården eller dylikt. Det är ofta till sitt yttre demoniserat - en vit skepnad och uppträder som skelett eller är huvudlöst.

Read More

21 aug 2016 - Bäckahästen

äckahästenBäckahästen bor oftast i vattenfyllda grottor eller hålor, vars golv är fyllda med skelettrester efter djurets byten. Det är ett lömskt rovdjur som lever i sötvatten, den är lite annorlunda i sitt uppträdande på land, om man jämför med andra hästar. Dess jaktmetoder är lömska. Favoritmetoden är att låtsas vara en helt vanlig häst för att kunna närma sig en människa i närheten av ett vattendrag. När den kommer inom 10 meters avstånd kan den göra en psykisk attack...

Read More

GruvfrunDetta naturväsen kallas också bergsfru eller bergsrå, gruvrå eller det insmickrande gruvjungfru. (Ända fram till på 1800-talet var jungfru en benämning på "finare fröknar"). I Ovansjö hette hon ibland "Gonna", ett ord som betyder "den goda" och troligen liksom gruvjungfru användes för att hon skulle vara på gott humör. Det var viktigt att hålla sig väl med henne, därför att hon kunde varna för dödsbringande ras i gruvan och dessutom visa var goda malmfyndigheter fanns.

Read More

28 sep 2015 - Demoner

Demoner
Demoner är fallna änglar ledda av Lucifer, som en gång var Guds favorit, men som har störtats ner i avgrunden. De demoner som inte vill beblanda sig med människorna som dem därför att Gud har favoriserat änglarna framför dem. Demonerna vill krossa de mänskliga uppkomlingarna och förstöra deras själar och ta över jorden. Demoner lever även i olika dödsriken, där de straffar de själar som hamnat där efter sitt jordiska liv. Demoner kan se ut på många sätt: från sådana som ser ut nästan som en människa till fullstädigt omänskliga, monsterliknade varelser. 

Read More

23 sep 2015 - Vittrefolket

Vittrefolket
Somliga tror inte, att det finnes varken Gud eller fan, himmel eller helvete mot mindre vitra och annat osynligt. Men det skall då ingen kunna inbilla mig, att inte vitra finnes, för jag har sett och hört så mycket i den vägen, att du skulle få sitta här hela dagen för att skriva upp det, om vi bara hade tid, och jag så visst komme ihåg alltsammans, men jag är snart tvungen ut och räfsa, och så håller jag på bli gammal och glömsk. Emellertid finnes det så mycket osynligt, att vi inte vill se hundradelen därav mot mindre alltihopa. 

Read More

18 aug 2015 - Skuggvarelser

SkuggvarelserSkuggvarelser är ett övernaturligt fenomen som sägs ha bevittnats av ett antal människor. Dessa varelser rör sig oftast mellan väggar, med oftast snabba rörelser.Rapporter angående skuggvarelserna är liknande spöken, skillnaden är att skuggvarelserna inte har mänskliga drag, inga kläder eller att de försöker ta kontakt med människor. Vissa individer har beskrivit att de blivit skrämda, förföljda eller (väldigt sällan) attackerade av skuggvarelser. Det sägs också att dessa varelser har uppstått i några sekunder och sedan försvunnit.

Read More

18 aug 2015 - Mylingen

Mylingen och skomakaren
I gården Sundshult i Naverstads socken fanns för hundra år sedan en myling som spökade om nätterna så att folket aldrig fick någon ro. En gång strax före jul hade de skomakare i gården och skomakaren satt uppe och sydde om natten. Bäst han satt där kom det fram ett litet barn och sade : —Varför sitter du där? Flytta dig åt sidan!... 

Read More

13 aug 2015 - Draug

DraugenDraugen är inom nordisk mytologi en död människa vars kropp går igen. Draug betyder kort och gott "spöke" på fornnordiska och isländska och benämns även som likspöke, då de är materiella gengångare snarare än andar. Draugen är oftast farlig och ohygglig. Den har övermänsklig styrka, kan ändra sin kroppsstorlek (samtidigt som sin vikt) och är följd av en lukt av förruttnelse. Den har kvar spår av sin intelligens och njuter av lidandet den orsakar. Den kommer ut ur sin grav i form av rök och byter skepnad. Draugar bor, åtminstone i vissa fall, kvar i sin gravhög och attackerar gravplundrare som försöker lägga beslag på de skatter som den döde fått med sig i graven. 

Read More

13 aug 2015 - Gasten

Gastar
Gasten var ett dödsväsen som hade förlorat sin personlighet – det gick inte att känna igen vem den döde hade varit i livet. Personer som hade dött en våldsam död – självspillingar, drunknade, stupade soldater och mordoffer – och inte hamnat i vigd jord troddes kunna bli gastar. Gasten gav sig till känna om natten genom fruktansvärda vrål, och kunde hänga sig på ett vagnslass så att hästen inte orkade dra vagnen vidare. Den som nuddade eller blev fasthållen av en gast blev sjuk. Det kallades för att bli gastkramad...

Read More

13 aug 2015 - Vittra

VittraNorrland upptar som bekant den större delen av Sveriges yta och består av många områden som sinsemellan är väldigt olika. Men överallt är det ett och samma folkväsen som dominerar berättandet, Vittran. Ordet vittra betecknar flertal. Vittror är en senare tidens skriftspråkform som sällan eller aldrig användes i gamla muntliga berättelser. Andra folkliga varianter av begreppet är vitra eller vättern. Det finns också specifikt norrländska föreställningar, mestadels knutna till fäbodar där vittra sägs ha egna kor och getter. Den som lyckades fånga en vitterko kunde skatta sig lycklig, en sådan ko mjölkade osedvanligt mycket.

Read More

Sidor: [1] 2