Sidor: [1] 2

22 maj 2018 - Stillgruvans väsen

Still GruvanSett från vårt avstånd låg vidskepelsen och vantron som en dimma över fädernas tidevarv. Överallt stötte människorna på hemlighetsfulla, ofattbara förhållanden i sin egen tillvaro och i den omgivande naturen, underliga saker som likafullt var verkliga och påtagbara. Deras tankevärld kretsade kring kända eller endast tänkta fenomen. Varslet rået, gruvjungfrun, gruvgubben, ja framförallt just gruvornas hemlighetsfulla väsen, allt detta var för dem levande realiteter. Dessa fördolda makter följde människornas göranden i kallsinnigt liknöje, beskäftig tjänstaktighet eller missunsam fientlighet. 

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon
GruvfrunI Dannemora gruvor, där malm bröts redan på 1300-talet eller ännu tidigare, härskade en gruvfru. Hon hade boskap som tog gestalt av till exempel grodor eller råttor. Det gick därför inte för sig att döda djur i gruvan för då förargade man gruvfrun som kunde ställa till ett elände för en. Men hon kunde också vara på gott humör och varna för ras eller visa på fyndigheter.

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon

18 maj 2018 - Husrået

HusråetHusrå kallas ett mystiskt väsen som enligt folktron finns på varje gård. Det gällde för husbondfolket att stå på god fot med sina husrå. Husrået visade sig på dagtid i skepnad av en padda, vilken om den påträffades inne på gårdsplanen skulle tas med en träspade och kastas över hustaken, ut från gården. Husråen sades bo i jorden under husen, allra helst bosatte de sig under ladugården. I allmänheten var husrånen godmodiga. Emellertid var de mycket noga med att alla redskap och verktyg plockades undan efter dagens slit. Att så skett kontrollerade husrånen varje natt.

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon

01 sep 2016 - Spöken och Gastar

Gastar och SpökenDen mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen. Spöket uppträder inte med någon speciell avsikt utan nöjer sig med att manifestera sig genom oväsen eller genom att visa sig på kyrkogården eller dylikt. Det är ofta till sitt yttre demoniserat - en vit skepnad och uppträder som skelett eller är huvudlöst.

Read More

21 aug 2016 - Bäckahästen

äckahästenBäckahästen bor oftast i vattenfyllda grottor eller hålor, vars golv är fyllda med skelettrester efter djurets byten. Det är ett lömskt rovdjur som lever i sötvatten, den är lite annorlunda i sitt uppträdande på land, om man jämför med andra hästar. Dess jaktmetoder är lömska. Favoritmetoden är att låtsas vara en helt vanlig häst för att kunna närma sig en människa i närheten av ett vattendrag. När den kommer inom 10 meters avstånd kan den göra en psykisk attack...

Read More

GruvfrunDetta naturväsen kallas också bergsfru eller bergsrå, gruvrå eller det insmickrande gruvjungfru. (Ända fram till på 1800-talet var jungfru en benämning på "finare fröknar"). I Ovansjö hette hon ibland "Gonna", ett ord som betyder "den goda" och troligen liksom gruvjungfru användes för att hon skulle vara på gott humör. Det var viktigt att hålla sig väl med henne, därför att hon kunde varna för dödsbringande ras i gruvan och dessutom visa var goda malmfyndigheter fanns.

Read More

28 sep 2015 - Demoner

Demoner
Demoner är fallna änglar ledda av Lucifer, som en gång var Guds favorit, men som har störtats ner i avgrunden. De demoner som inte vill beblanda sig med människorna som dem därför att Gud har favoriserat änglarna framför dem. Demonerna vill krossa de mänskliga uppkomlingarna och förstöra deras själar och ta över jorden. Demoner lever även i olika dödsriken, där de straffar de själar som hamnat där efter sitt jordiska liv. Demoner kan se ut på många sätt: från sådana som ser ut nästan som en människa till fullstädigt omänskliga, monsterliknade varelser. 

Read More

23 sep 2015 - Vittrefolket

Vittrefolket
Somliga tror inte, att det finnes varken Gud eller fan, himmel eller helvete mot mindre vitra och annat osynligt. Men det skall då ingen kunna inbilla mig, att inte vitra finnes, för jag har sett och hört så mycket i den vägen, att du skulle få sitta här hela dagen för att skriva upp det, om vi bara hade tid, och jag så visst komme ihåg alltsammans, men jag är snart tvungen ut och räfsa, och så håller jag på bli gammal och glömsk. Emellertid finnes det så mycket osynligt, att vi inte vill se hundradelen därav mot mindre alltihopa. 

Read More

18 aug 2015 - Skuggvarelser

SkuggvarelserSkuggvarelser är ett övernaturligt fenomen som sägs ha bevittnats av ett antal människor. Dessa varelser rör sig oftast mellan väggar, med oftast snabba rörelser.Rapporter angående skuggvarelserna är liknande spöken, skillnaden är att skuggvarelserna inte har mänskliga drag, inga kläder eller att de försöker ta kontakt med människor. Vissa individer har beskrivit att de blivit skrämda, förföljda eller (väldigt sällan) attackerade av skuggvarelser. Det sägs också att dessa varelser har uppstått i några sekunder och sedan försvunnit.

Read More

18 aug 2015 - Mylingen

Mylingen och skomakaren
I gården Sundshult i Naverstads socken fanns för hundra år sedan en myling som spökade om nätterna så att folket aldrig fick någon ro. En gång strax före jul hade de skomakare i gården och skomakaren satt uppe och sydde om natten. Bäst han satt där kom det fram ett litet barn och sade : —Varför sitter du där? Flytta dig åt sidan!... 

Read More

Sidor: [1] 2