Sidor: [1] 2

04 sep 2016 - Ekhamns Gård

Ekhamns HergårdEn afton under årets förra hälft hade ett sällskap inbjudna gäster varit samladt hos kammarherren Ulfsparre och hans friherrinna, på Ekhamns slott i Uppland. Man hade under aftonens lopp mest njutit af god musik; en präktig studentkvartett och en piano-amatris med både känsla och utomordentlig teknisk färdighet hade omväxlande låtit höra sig. I mycket glad stämning hade man vid 10-tiden tågat ut i salen och under lifligt samtal börjat supén, då plötsligt ett förfärligt buller från vinden kom samtalet att tvärtystna. Det föreföll, som om stora lårar hade vältats fram och tillbaka....

Read More

24 aug 2016 - Wanbo herrgård

Wanbo HerrgårdUnder en tid bodde Ödgisler Birgersson, biskop i Västerås Stift, i Wanbo. Han var kyrkans utsände och skatteindrivare. Han var ”hård i nyporna” och därför inte särskilt omtyckt bland folket i byn. Birgersson försvann spårlöst från Wanbo i början av 1300-talet. Ryktet säger att han blev mördad. Idag kan flera vittna om hans vålnads närhet, enligt vittnesmål från både personal och gäster. Och om man uttalar ”Birgersson, ta min hand” i källaren kan man känna en kylig vindil runt kroppen...

Read More

30 jul 2016 - Toftaholms Herrgård

Artiklar om Herrgårds spöken
Historiens vingslag känns tydligt än i dag. Här finns nämligen spöken. Speciellt berättas det om oäktingen Junker Mats som förälskade sig i herrgårdens dotter. Kärleken blev besvarad, men dottern giftes bort mot sin vilja varpå Junker Mats tog sitt liv. Han har svårt att lämna jordelivet på Toftaholm och lär ses lite då och då.

Read More

05 nov 2015 - Gimo Herrgård

Gimo HerrgårdI lugnet på Gimo Herrgård är det lätt att koppla av. Men skulle det ändå vara så att du har svårt att somna eller vaknar upp skräckslagen mitt i natten, är det mycket troligt att du har blivit uppmärksammad av vårt eget herrgårdsspöke. I sjöflygelns korridor och i herrgårdens lönngångar har hon vid ett flertal tillfällen skymtats smyga omkring och skrämma upp hotellets gäster.

Read More

05 nov 2015 - Kiörningsgården

Det spökar på Kiörningsgården i Nordingrå. Tro det den som vill, men så här lär det det gå till i spökpensionatet. Lampor som plötsligt släcks eller tänds, dörrar som öppnas eller som inte går att öppna. Steg i stängda rum. Tydliga ljud från någon okänd som sopar golven i låsta salar. Döda äppelträd på gården som plötsligt får nytt liv igen och då med en annan äppelsort. Cigarrdoft i rökfria rum

Read More

03 sep 2015 - Vifors herrgård

Vifors herrgård1840-1882 var översten Bernt Bergman/von Schinkel (1795-1882) herrgårdens ägare. Överstens liv fick ett tragiskt slut efter att han snavade i trappan till herrgårdens övervåning. Läkare tillkallades och man fann då att ena lårbenet var brutet, spjälkades och ansågs kunna läka, värre var det dock med överstens smärtor i höften. Benet där gick inte att kurerar annat än med blickstilla sängläge och hopp om spontan läkning. Plågsamma dygn följde för Berndt von Schinkel. Den dominante och domderande mannen låg nu fjättrad i hjälplöshet

Read More

03 sep 2015 - Von Echstedtska gården

Von ECSTEDSKA På 1700-talet arbetade på von Echstedtska gården i Kila utanför Säffle en dräng och en piga som blev förälskade i varandra. Pigan var spökrädd, vilket drängen mycket väl visste. Därför bestämde han sig för att skrämma henne på skämt en mörk kväll. I pigans sysslor ingick att låsa uthuset, och hon förberedde sig för att göra så även denna kväll. Man kan föreställa sig hennes oro för att lämna det varma, upplysta boningshuset för att gå ut på en kall och mörk gård där ingen visste vad som dolde sig i skuggorna. Hon öppnade dörren och steg ut, med den tunga uthusnyckeln i handen. 

Read More

03 sep 2015 - Söderfors herrgård

Söderfors HerrgårdInvid Dalälven ligger Söderfors Bruk, ett av landets största byggnadsminnen. Bruket byggdes upp för ankarsmide 1676. Herrgården är en av bruksbygdens äldsta och uppfördes på 1690-talet men byggdes om i rokokostil vid 1700-talets mitt. Från senare hälften av 1700-talet ägdes herrgården av familjen Grill. År 1792 avled Jean Abraham Grill under mystiska omständigheter. 

Read More

01 jul 2015 - Garpenbergs Herrgård

Artikel om HerrgårdarI herrummet känner någon doften av cigarrök. I det lilla rum som en gång var barnkammare upplever en annan ett vinddrag kring benen från de länge sedan döda barn som fortfarande leker och stojar där. En kvinna är övertygad om att hon känner en mögellukt från det vatten som spillts i det vackra kabinett där slottsfrun Christina von Stockenström en gång ska ha tagit sina bad. Ett medium förklarar att herrgårdens 33 rum är fulla av andar och att en av gengångarna är brukspatron Salomon von Stockenström, hans familj och tjänstefolket som arbetade på herrgården runt sekelskiftet 1800.I

Read More

01 jul 2015 - Blomsholms Herrgård

Artikel om HerrgårdarEn ryttare på en brun häst dyker upp ljudlöst kring herrgården. Han är klädd i trekantig hatt med plymer, peruk och generalsgaloner från 1700-talet. Ryttaren kommer ofta för att varna människor för förestående olyckor, som man bara kan undkomma genom att följa hans råd. Ryttaren är den tyska generrallöjtnaden Conrad von Ranck som bodde på herrgården på 1700-talet. Han såg sin egen son Claus drunkna i en strömvivel när de seglade i skärgården utanför Strömstad. 

Read More

Sidor: [1] 2