Sidor: [1]
itcÄven om våra fynd i sin helhet är i förvånansvärd överensstämmelse  med begreppet "livet efter döden" och det vi kallar "levande själ hypotesen" så är de data vi fått - som på alla vetenskapliga områden  - öppna för alternativa tolkningar. Som exempel kan nämnas frågan om de erhållna budskapen kommer från mottagaren eller från den avlidne.

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon
Instrumentell transkommunikation (ITK)
Instrumentell transkommunikation (ITK) kallas en typ av pseudovetenskap som går ut på att med hjälp av radio, dator, tv och annan elektronisk utrustning få kontakt med väsen från andra dimensioner, i en (åtminstone till synes) övernaturlig mening. ITK härstammar från EVP (Electronic voice phenomenon, elektroniska röstfenomen, ERF ) som tysk-svensken Friedrich Jürgenson (1903–1987) påstod sig upptäcka av en slump när han i juni 1959 var ute med sin bandspelare för att spela in fågelsång. Vid uppspelning av bandet fann han inte bara fågelsång utan även en mycket svag norsktalande röst som talade om "fåglar på natten". Jürgenson trodde först att det rörde sig om en radioutsändning som av misstag fångats upp av hans inspelningsapparatur...

Read More

Sidor: [1]