Sidor: [1] 2 3 ... 5

20 jun 2018 - Stalo och Kauras

sagnerStalo var en ond och grym jätte som bodde uppe i fjällen och samlade rikedomar till sig och sin familj. Det gjorde han på så sätt att alla samer måste lägga ett par renstekar eller renostar på det altare han byggt åt sig. Annars fick de inte fiska i fjällsjön nedanför hans fjäll. Gjorde de inte som han ville, bestraffade han dem med att döda deras renar genom att sända vargarna på dem.

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon

22 maj 2018 - Jöns och rikedomen

sagnerDet här är berättelsen om Jöns Lindman i Harg och hans genialitet. Men också om hans vishet.På 1720-talet, några år efter rysshärjningarna,kom han som ung pojke vandrande genom nedbrända byar och på Bruksgatan i Harg träffade han dåvarande bruksherren Stenbock som tog sig tid att prata med den unge mannen.Han rådde honom att ta sig till Stockholm, utbilda sig till smed och sedan återvända.

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon
sagnerPå Söderslätt fanns det ännu en bit in på 1900-talet människor som var övertygade om att Lucia var något helt annat än ett helgon från den fjärran belägna Sicilien. De gamla på Slätten berättade att Lucia minsann var Adams första hustru. Enligt folksägnen födde hon barn åtskilliga gånger om året och så många vid varje tillfälle att Gud blev orolig att hon ensam skulle överbefolka jorden. Därför skiljde han Lucia från Adam, av vilkens revben han skapade hustru nummer två, Eva.

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon
sagnerFör många år sedan fanns en präst i Fru Alstad som hade varit i Tyskland – i Wittenberg eller Greifswald – där han hade studerat svartkonst. Prästmannen hade lärt sig sin konst så grundligt att till och med Hin Håle själv var rädd för honom. Då hände det sig att en kungadotter i Danmark hade utsatts för ett spöke och blivit så besatt att ingen kunde driva det onda ur henne. Flera av de mest lärda biskoparna i landet försökte, utan resultat. 

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon
sagnerI Skultorp utanför Skövde finns en gammal kyrka som heter Norra Kyrketorps gamla kyrka. Kyrkan är uppförd tidigt på medeltiden och det sägs spöka en hel del där. Det finns en ryttmästare som är begrav och på hans sten är dödsdatumet den 31 november. Gravstenen flyttas dock, en dag finns den där och en annan är den borta.

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon

14 maj 2018 - Kung Ranes hög

sagner
Strax söder om Askeberga skeppssättning ligger kung Ranes hög. Vid tiden för dess tillkomst låg platsen alldeles invid sjön Östens östra strand, i Ranstena by. Högen som mäter trettio meter i diameter och är fem meter hög ingår i ett järnåldersgravfält som innehåller ett sjuttiotal andra fornlämningar där flera olika gravtyper är representerade - sju runda och två kvadratiska rösen, tolv domarringar, en treudd medan resten är runda stensättningar.

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon
VippabackenEnligt Vippatore ska den sista avrättningen i Överkalix ha ägt rum på Vippabacken. Vippa ska ha slagit ihjäl en finsk gårdfarihandlare och stulit hans pengar. Vippa förvarade liket efter gårdfarihandlaren i källaren, vilket hans dotter såg. När länsman blev misstänksam på Vippa, som hade mer pengar än vanligt....

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon
SågnerMellan byarna i Degerfors och angränsande socknar vandrade på 1860—70-talen en halvtokig snickare, känd under namnet fjuster-Jonke, som påstod sig ha gjort ett försök att ingå pakt med den onde. Olof Olofsson i Tegsnäset, Degerfors, död 1919, som många gånger träffat mannen och även hört honom berätta sin historia, brukade återge denna på följande sätt.

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon

31 aug 2017 - Kloka Gubben i Logda

Lögda gubbenEn, vad man kallar, "klok gubbe" och t. o. m. "undergörare", var på sin tid Per Ersson i Lögda. Han var son till den omtalade Erik Jonsson från Remmaren och född troligen år 1800. Erik Jonsson torde ha lagt sig .vinn om att så noggrant som möjligt lära sin son, vad han själv kunde, och den kunskapen föll tydligen i god jord, fast Per Ersson tycktes mera uteslutande ha satt som sitt mål att med denna sin "klokskap" vara sina medmänniskor till nytta i en tid, då läkarhjälp var svår att uppbringa. 

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon
SägnerOfta har man ju hört berättas om att såväl människor som djur blivit "bergtagna". Som barn trodde man orubbligt på sådana historier. Sedan man blir äldre, kallar man det vidskepelse, vilket jag inte vill påstå, att det varken är eller inte är. Ovannämnde "Stor-Kalle", vars rätta namn var Karl Fredrik Eriksson, var född i Borgsjö i Åsele år 1830. Vid tiden för händelsen i fråga var han 31 år gammal, alltså ej något barn.

Read More

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon
Sidor: [1] 2 3 ... 5