Sidor: 1 [2]

16 aug 2016 - Låstads kyrka

Låstad KyrkaI Låstads kyrkas väggar skall en svartkonstbok finnas inmurad säger folktron.  Det finns inte många av dem. Några är på museet i Örebro, beskrivna av Paul Heurgren i Salomoniska magiska konster 1918. De hade tillhört en präst i Västbo. Och även boken i Skövde är förknippad med en präst. Det står i den att den är skriven av en viss Isac Friberg i Lund 1770. Boken i Skövde liknar de i Örebro. Den rymmer allt möjligt från magiskt verkande handlingar och ord till undergörande botemedel, sådant som även är bekant på annat sätt. Men den verkar unik i sina ålderdomliga och till en mångfald väsen riktade besvärjelser...

Read More

09 nov 2015 - Sparlösagumman

SparlösagummanFörr i tiden hade de sjuka i Skaraborg det inte lätt. På 1800 talet fanns här sex provinsialläkare och ett sjukhus, det låg i Mariestad och hade 54 vårdplatser. Denna sjukvård förslog naturligtvis inte alls utan sjuklingar sökte gärna bot hos kloka gummor och gubbar. Av dessa var under 1800 talet Sparlösagumman en av de mest berömda. Hon hette egentligen Brita Eriksdotter och var född i Trökörna men hade på 1820 talet flyttat till en backstuga i Sparlösa, där hon under ett trettiotal år hade mottagning.

Read More

Sidor: 1 [2]