GALLERY

ITC TEST August

Posted by on 28 Aug 2016

in
Itc

Viewed 449 times

FORUM

DOWNLOADS

Supporting

Hauted Finders

Downloads

  • Filesize: 0.573 Mb
  • Views: 19
  • Downloads: 2
  • Created: april 08, 2018, 11:52:08 AM
  • Last accessed: Idag kl. 01:12:14 AM
Rating: (0 Rates)
You have rated this file.

I Heliga Trefaldighet, den största kyrkan i Gävle, ligger en gravhäll i golvet som minner om en period i den svenska historien då rädsla, okunskap och skvaller tog överhanden och många oskyldiga människor avrättades på grund av det. Gravstenen är inte färdig. I stenens två rundlar kan vi i den övre läsa ”Här under vilar den högvördige och höglärde herren Magister Petrus Fontelius, fordom mathesios professor i Upsala sedermera prost och kyrkoherde i Gefle, begraven på sitt 62 års ålder den 27 april 1684”, men i den undre står ingenting alls. Där skulle minnesorden över hans hustru Katarina Bure stå, men när hon dog var hon inte välkommen att begravas inne i kyrkan.

Download


23 gäster, 0 användare

ÖPPET ARKIV

Häxprocessen

SOLAR ACTIVITY
Status
Status
 

Recent