MYLING PARANORMAL Posts

2018-09-19 / / Spöken
2018-09-19 / / Forskare

Hos olika europeiska folk var dödskulten i äldre tid knuten till bestämda årsfester, och nekromantin…

2018-09-19 / / Väsen

Nattramnar är i svensk folktro gengångare efter självmördare eller döda odöpta barn. De troddes uppträda…

2018-09-19 / / Folktro
2018-09-19 / / Mystik
2018-09-17 / / Mystik
2018-09-17 / / Ufo
2018-09-17 / / Förbannelser
2018-09-16 / / Övrigt